Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 2, 2010

Pwy sy’n Trigo’n y Fangre?

Crafu hen grachen heddiw: colli poblogaeth cefn gwlad. Mae Asturias yn colli poblogaeth yn gyffredinol, ond yn anad dim pobl ifanc yr ardaloedd gwledig sy’n mynd. A nawr ŷn ni wedi cael gwybod bod mwy o bobl yn Asturias yn derbyn arian gan y wladwriaeth (yn bensiynwyr, yn ddi-waith, yn weddwon, neu’n sâl) nag sydd yn cyfrannu drwy’r gyfundrefn yswiriant cenedlaethol.
Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae rhyw 380,000 yn gweithio, a 440,000 yn derbyn budd-dal neu bensiwn. Ac mae’r rhagolygon yn awgrymu na fydd y sefyllfa’n newid. Oherwydd mae canran y boblogaeth sydd dros ei bedwar ugain yn cynyddu, a chanran plant a phobl mewn oedran i gael plant yn lleihau.
Hefyd wrth gwrs mae dyddiau’r teulu mawr ar ben; dau neu dri o blant sydd gan rieni, yn en pentre ni fel yng ngweddill Gorllewin Ewrop.
Oes na ddyfodol i’r ardaloedd tlawd yma ar gyrion Ewrop gyfoethog? Dyfodol ar wahân i dwristiaeth, hynny yw; mae’n amlwg y byddai datblygiadau mawr yn y maes hwnnw ynddo’u hunain yn distrywio’r hyn maen nhw’n cynnig i’r ymwelydd, sef awyr iach, môr a mynydd eang, a llonydd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: