Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 8, 2010

y Bobol o Bant

Mae’r awdurdodau twristiaeth wedi gwneud arolwg manwl o bwy sy’n dod i ardal y dwyrain dros y Pasg. Fe fuon nhw wrthi’n holi ymwelwyr wrth iddyn nhw gyrraedd eu gwesty neu fynychu un o brif atyniadau’r ‘Oriente’.
Roedd y rhan fwyaf o lawer iawn yn dod o rannau eraill o Sbaen (dyw’r arolwg ddim yn dangos faint o’r rheiny oedd yn wreiddiol o Asturias). Llai na 7% oedd wedi dod o dramor. A beth oedd eu ffefryn? Y pentrefi, unwaith eto ymhell ar y blaen. Roedd y mynyddoedd a’r arfordir wrth gwrs yn denu pobl hefyd.
Mae’r bobl yma yn aros i weld y ‘bufones’, chwythelli o ddŵr y môr sy’n cael eu gwthio drwy dyllau main yn y garreg galch ac yn saethu hanner can troedfedd i’r awyr. Ond y diwrnod hwnnw roedd yr aros yn ofer.
Lleiafrif oedd yn mynd ar deithiau cerdded neu’n dewis pysgota. Beth mae’r Sbaenwyr yn hoffi, mae’n debyg, yw teithio i rywle sydd braidd yn hen-ffasiwn, yn wledig, lle mae’r pentrefi’n llawn o hen dai a siopau fel yr oeddyn nhw, a lle maen nhw’n gallu bwyta’n dda. Roedd yr ymwelydd, ar gyfartaledd, yn aros wythnos ac gwario 76 euros y dydd, ar wahan i’w lety.
Byddai’n ddiddorol cael gwybod a oes yna ffigyrau tebyg ar gyfer twristiaeth yng Nghymru.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: