Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 13, 2010

A fo Ben bid Bont (teitl er cof am etholiad arall)

Mae pobl Ribadesella wedi bod yn conan am bont y dre ers inni ddod yma gyntaf.
Fel ych chi’n gweld, mae’r bont yn croesi aber afon Sella; mae’n 300m o hyd ond y dŵr gan amlaf yn weddol fas.
Cyn ganol y 19eg ganrif, doedd dim pont o gwbl: roedd yr aber os rhywbeth yn lletach, a phobl naill ai’n cerdded drwy’r dŵr neu’n cymryd cwch fferi bach. Fel hyn roedd y pererinion yn croesi i gyrraedd y llety nesaf ar y daith i Santiago de Compostela.
Fe godwyd pont bren yn 1865, a gyda thŵf y diwydiant metal yn Asturias, un haearn yn 1898 – yn ei dydd, yr hiraf o’i math yn y byd. Cafodd y bont honno ei distrywio yn ystod y Rhyfel Cartef, a chodwyd yr un presennol ym 1940 gan garcharorion o Weriniaethwyr yn gweithio fel caethweision.
Un ffrwd ymhob cyfeiriad i’r traffig, a dau bafin cul. Yn yr haf, mae dan ei sang o fore gwyn tan nos, ac yn beryg bywyd i gerddwyr. Mae’r cynllun i godi a) pompren i gerddwyr neu b) pont hollol newydd wedi bod yn rhan o gyllideb Asturias ers rhai blynyddoedd, ac yn symud tuag at flaen y rhestr cynlluniau, ond yn awr mae’r broses hir o arolygu ei effaith posib ar yr amgylchedd wedi arwain at ohiriad arall.
Mae Maer y dre, sy fel sosialydd yn perthyn i’r un blaid sy’n rheoli’r dalaith, yn dweud yn blwmp ac yn blaen bod hyn yn wallgof. Nid dweud nad oes ots am yr amgylchedd – mae gan y cyngor gynllun pwysig arall i adfer y gwlyptir ar lan yr afon. Ond yn honni nad yw’r llywodraeth yn Oviedo wedi rhoi digon o flaenoriaeth i’r gwaith.
Ac wrth gwrs, fel pob gwleidydd, yn proffwydo na fydd dim yn cael ei wneud nes bod na ddamwain ddifrifol yn digwydd. Dyw’r etholiad ddim tan flwyddyn nesaf.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: