Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 17, 2010

Codi Tâl am Waith Tîm Achub?

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd, medd pobl y tywydd. Y bore ma es i gerdded at y clogwyni tua 9 o’r gloch y bore ac roedd y gwlith eisoes wedi codi o’r gwair, gyda dim ond ambell i ddropyn yn aros ar yr eithin.
Bydd y tywydd da yn sicr o ddenu mwy o dwristiaid at y mynyddoedd a’r môr, a’u harian nhw sy’n helpu i gynnal y lle. Ond ddoe eto fe brofwyd nad ar chwarae bach y mae mynd i ardal mor wyllt. Bu farw un cerddwr yn y Picos de Europa; roedd e wedi mynd mâs ar ei ben ei hun ddydd Sadwrn i ddilyn llwybr uchel sydd o hyd o dan yr eira. Ac mae’n debyg ei fod e wedi cwympo, a naill ai yn anymwybodol neu’n methu cael drwodd ar ei ffôn symudol.
Ar yr afon Deva, bu’n rhaid achub tri dyn ifanc oedd yn ceunantio (os dyna’r gair iawn yn Gymraeg – cerdded a neidio i lawr gwely afon) pan oedd yr afon yn uchel a’r llif yn gryf. Llwyddodd dau i groesi’r dŵr a gofyn am dîm achub, a bu’n rhaid cael y gweddill oddi yno gyda rhaff a phwli.
Does neb eisie gwahardd pobl rhag wneud y pethau hyn, ond mae na sôn yma y dylai pobl sy’n gorfod cael eu hachub naill ai dalu yswiriant (ynghynt) neu dalu’r gost.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: