Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 20, 2010

Trafferth gyda’r Traffig

Rŷn ni’n ffodus iawn yn gallu cerdded o’r tŷ i’r traeth mewn 20 munud. Ond yn awr gydag Awst yn tynnu at ei derfyn ŷn ni’n gweld yn eglurach nag erioed y problemau y mae ymwelwyr mewn ceir yn dioddef – neu’n achosi.

Mae’r rhan yma o Asturias yn lle delfrydol i fwrw gwyliau’r haf, yn enwedig i drigolion canol Sbaen, y ‘meseta’, sydd angen dianc rhag y gwres a’r llwch. A phan fo arian yn brin, pa wyliau sy’n rhatach na theulu cyfan, mewn car, yn mynd i wersylla? Maen nhw’n cyrraedd Asturias ar draffordd, maen nhw hyd yn oed yn gallu cyrraedd yr ardal y maen nhw wedi’i dewis ar draffordd, ond wedyn…..heolydd cul a throellog sydd yma rhwng y draffordd a’r môr (neu’r mynydd), llwybrau sy’n dal i gael eu dilyn gan dractorau a da byw, heb sôn am y pererinion ar eu ffordd i Santiago de Compostela. 
Maen nhw’n mynd ar goll. Yn eistedd mewn rhes hir yn ceisio mynd i fewn i dref fach i brynu bwyd. Yn ymladd gydag ymwelwyr eraill am le i barcio (yn y dref neu wrth y traeth). Hynny yw, dydyn nhw ddim yn cael y gorffwys na’r hedd y buont yn chwilio amdanynt. Ac efallai, flwyddyn nesaf, mai dyna’r pethau fydd yn aros yn y côf: a na, fyddan nhw ddim yn dychwelyd.

Mae dwyrain Asturias yn dibynnu ar dwristiaeth. Ni all amaeth na choedwigaeth na physgota ein cadw ni i gyd. Ac mae’r trafnidiaeth gyhoeddus yn anobeithiol, o ran cysylltiadau a chyflymdra: bydd pobl yn gyrru yma neu fyddan nhw’n gyrru i rywle arall.
Beth sydd ei angen yw strategaeth newydd i ddenu pobl rownd y flwyddyn i brofi’r hyn sydd orau yma: byd natur, bwyd a diod, tywydd mwyn a hanes. Ac yna i ddarparu meysydd parcio, bysus bach ac ati (fel maen nhw wedi dechrau gwneud, ond dim ond fel ateb i broblemau unigol, nid fel strategaeth). Ac os nad yw’r llywodraeth daleithiol yn datblygu cynllun tebyg, fe fydd llai o arian yn dod i fewn i Asturias o rannau eraill o Sbaen ac o dramor. Gwario nawr ac ennill wedyn,  meddwn i.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: