Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 28, 2010

Ha Ha Hapus

Nôl at feddwl am hapusrwydd. Wedi ystyried pwysicrwydd arian – nid fel ffynhonnell hapusrwydd ond yn hytrach fel rhywbeth sydd yn ein cadw rhag lot o anhapusrwydd. Beth wedyn? Mae iechyd fel y cyfryw yn yr un dosbarth ag arian: dim eisie ymfalchio ynddo, ond afiechyd yn gallu difetha hapusrwydd.
Yn fy marn i y perthynas sydd rhwng pob unigolyn a phobl eraill yw elfen bwysicaf wrth greu teimlad o hapusrwydd. Sdim ots pwy yw’r bobl eraill: yn aelodau o’r teulu, yn gyfeillion, yn gymdogion, yn gyd-weithwyr. Yr hyn sy’n gyffredin yw bod y naill ochr a’r llall yn rhoi yn ogystal â chymryd. Weithiau bydd y cyfnewid yn digwydd dros gyfnod o flynyddoedd: bydd plentyn yn gallu ‘rhoi’ mwy, mewn llawer ystyr, i’r rhiant wrth i’r ddau fynd yn hŷn.
Mae’n debyg y bydd yr hapusrwydd sy’n dod o berthynas yn cael ei ddwrhau, yn mynd yn llai dwys, wrth i’r nifer o bobl yn y grŵp gynyddu: go brin y byddai rhywun yn cael yr un pleser o weld cyfyrder o’r nawfed ach ag y byddai o weld ei fam. Yn yr un modd mae timau bach o weithwyr, neu cymdogion stryd neu bentref, yn cael hapusrwydd.
Mae’r ddeuoliaeth sydd ynom ni i gyd wrth gwrs yn golygu ein bod yn dyheu weithiau am fod ar ein pennau’n hunain, ar ben mynydd gyda dim ond sŵn y gwynt fel cyfeiliant. Ond mae’n llawer haws dechrau gyda bywyd yn llawn perthnasau a thorri mâs cyfnod inni’n hunain nag yw e i fyw bywyd unig a mynd am gwmni o bryd i’w gilydd.
‘L’enfer. c’est les autres’. meddai Sartre, yn beio pobl eraill am ei uffern ef. Nefoedd hefyd, weden i.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: