Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 21, 2010

Ieithoedd y Nefoedd

Wrth i’r miloedd o deuluoedd o Sbaenwyr adael Asturias i fynd yn ôl at eu cartrefi ddiwedd Awst, mae rhywun yn sylwi ar faint o ymwelwyr tramor sydd yma. Efallai taw’r un nifer yw e fwy neu lai drwy’r tymor gwyliau, ond yn awr mae’r canran gymaint yn fwy, mae’n disgwyl fel petai ‘na lif ohonynt wedi dod o rywle: o Ynysoedd Prydain ac Iwerddon, o Ffrainc a’r Eidal, o’r Almaen a gwlad Belg.
A’r un yw’r gŵyn gan bob un: does yma ddim byd yn ein hiaith ni: bwydlenni, arwyddion llefydd diddorol, ymweliadau â phethau fel Ogof Tito Bustillo. Mae popeth yn uniaith Sbaeneg gyda rhyw dipyn bach o Astwreg. 
Ychydig o bobl ffor hyn sy’n siarad Saesneg: tan yn ddiweddar, Ffrangeg oedd yr ail iaith a ddysgwyd ymhob ysgol. Ond y duedd yw, pan fydd cwmni neu fwyty yn cyfieithu, dyweder, bwydlen, ar gyfer twristiaid, i wneud hynny i’r Saesneg yn unig.
Dyw hyn wrth gwrs ddim wrth fodd llawer o Ffrancwyr, Almaenwyr ayyb, er bod nifer helaeth yn deall rywfaint o Saesneg. A dyw e ddim wrth ein bodd ni chwaith, gorfod gofyn am fwydlen Sbaeneg oherwydd fod y sawl sy’n gweini yn gweld golwg estron arnom ac yn rhoi’r un Saesneg inni.
A byddai clywed gwybodaeth yn Saesneg yn ddim help o gwbl mewn pethau fel yr Ogof: dydy deall lot o wybodaeth ar lafar wrth gerdded drwy’r tywyllwch yn edrych ar bethau rhyfedd yng ngolau fflachlamp ddim yn hawdd ym mha iaith bynnag y bo. Yn yr achos yma, gwell fyddai iddyn nhw drefnu ymweliadau neilltuol ym mhrif ieithoedd Ewrop (dyw ymwelwyr o Asia ddim wedi cyrraed eto).
Os bydd grŵp yn dod (20 sy’n cael mynd i fewn ar y tro), rwy’n cynnig cyfieithu’r wybodaeth i’r Gymraeg!  


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: