Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 19, 2010

Iaith yr Ysgol

Mae Uchel Lys Asturias wedi penderfynu bod yn rhaid darparu gwersi Astwreg, neu Bable, i bob disgybl sy’n gofyn amdanynt.  Nid gwersi drwy gyfrwng yr Astwreg, dim ond gwersi lle dysgir yr iaith. Hyd yma, roedd hi’n rheol gan lywodraeth y dalaith (sy’n gwbl gyfrifol am addysg mewn ysgolion – fel petai pwerau’r Cynulliad a’r cyngor sir wedi’u huno) bod angen wyth o ddisgyblion i gynnal cwrs o’r fath.

Nid yw’r Astwreg yn un o ieithoedd swyddogol Sbaen, ond mae hawl gan lywodraeth y dalaith i’w hybu, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn gwneud hynny e.e. drwy Academi’r Astwreg. Dim ond ym 1983 y dechreuwyd dysgu’r iaith mewn ysgolion o gwbl, a dim ond chwech ysgol a’i chynigiodd hi fel pwnc yn y flwyddyn honno. A chynnig yr iaith y maen nhw hyd heddiw: dyw hi ddim yn orfodol yn unman. Mewn ysgolion cynradd mae dros hanner y plant erbyn hyn yn derbyn gwersi Astwreg, ond yn yr ysgolion uwchradd mae’r canran yn cwympo i 20%.

Ond mae’n ddigon hawdd clywed Astwreg ar y stryd neu mewn siop. I rywun fel fi sydd wedi dysgu Sbaeneg yma yn Asturias, ac felly dipyn o Astwreg hefyd,  y peth sy’n dal llygad (clust?) rhywun yw cymaint o gymysgedd sydd rhwng y ddwy iaith ar lafar. Fe glywch chi frawddegau Sbaeneg lle mae’r mwyafrif o’r geiriau (yn enwedig enwau bwyd, anifeiliaid ac ati) yn Astwreg; fe glywch chi frawddegau Astwreg yn frith o eiriau Sbaeneg. Mae’r ail enghraifft efallai’n fwy cyfarwydd i Gymry Cymraeg.

Ond i fynd yn ôl at yr achos llys: mae’r llywodraeth yn ystyried apelio am eu bod ‘yn ofni y byddai’r gwario mawr ar wersi Astwreg yn amharu ar addysg disgyblion eraill’. Cawn weld.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: