Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 21, 2010

Trên i Ble?

Yn Sbaen fel ymhob man arall yn Ewrop mae’r llywodraeth yn ceisio symleiddio a gwario llai. Heddiw daeth newyddion a all fod yn bwysig iawn i ddyfodol ein gwasanaeth trên bach ni, y FEVE, sy’n cludo dur a theithwyr ar hyd arfordir Asturias a Cantabria. Ar hyn o bryd mae’n un o ‘fusnesau’ y llywodraeth yn Madrid, a’r gweithwyr i gyd yn cael eu cyflogi mâs o arian y dreth yn ogystal ag elw’r cwmni. Ond mae’r adran drafnidiaeth wedi dweud y byddan nhw’n cyhoeddi siâp newydd i’r FEVE, gan rannu gwasnaethau’r trenau oddi wrth y gwaith o gynnal a datblygu’r rheilffordd.

trydaneiddio'r trenau ffoto:cathasturias

Mae’r gwaith o drydaneiddio’r lein gyfan rhwng Santander ac Uvieu/Oviedo yn mynd yn ei flaen yn barod. a does dim disgwyl newid yn hynny.  Ond o dan y drefn newydd, bydd cwmniau eraill yn cael yr hawl i redeg trenau ar lein y FEVE: y cwmni dur e.e. allai ddewis cario’u fetal ei hun yn ei drenau ei hun.  Byddai hefyd, mae’n debyg, yn golygu y byddai busnes y lein, fydd yn cael ei ddatgan yn ‘eiddo o fudd i’r cyhoedd’ yn medru derbyn cymorthdal o Ewrop; fyddai busnes y trenau ddim.

Ac mae hynny’n codi cwestiwn: gan fod y FEVE yn colli teithwyr ar hyn o bryd (6% y llynedd), pa sicrwydd sydd y bydd y trenau teithwyr yn dal i redeg? Os na fydd cwmniau eraill yn dangos diddordeb, fydd y FEVE fel y mae yn parhau i gynnig y gwasanaeth? (Hynny yw, bydd y newid er mwyn plesio Brwsel gyda geiriau yn unig a ni newidith ddim ar y lein). Mae ‘na addewid na fydd dim un lein sy’n colli arian yn cael ei chau oherwydd y statws ‘budd y cyhoedd’; ond anodd iawn yw gweld sut mae’r newidiadau yma’n mynd i weithio gyda’i gilydd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: