Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 21, 2010

O’r Ardd – Hirymaros

Reit, bois, o hyn ymlaen fe fydd yn gwella! Y diwrnod byrraf, neu’r noson hiraf, wedi mynd heibio. Ac er i bod yn dal yn oer ac yn wlyb mae pethau ar droed yn yr ardd.

Mae’r cennin, er yn fach, yn fwytadwy, ac felly y byddwn yn eu bwyta nhw achos wnân nhw ddim dyfu lot mwy â’r tywydd fel y mae. Y moron, hen bryd eu bwyta nhw: ond fyddan nhw chwaith ddim yn magu rhagor o bwysau (gramau?) felly gadael nhw yn y pridd hyd nes bo’u hangen. A’r ffa llydan? Wel mae ambell i flodyn wedi dod yn barod, braidd yn gynnar achos diffyg gwenyn ac ati, ond erbyn ail hanner mis Mawrth fe ddylen nhw fod yn sefyll yn uchel ac yn llawn ffa. (Cawsant eu hau ym mis Hydref. Bydd y rhai sy’n mynd i fewn yn Ionawr yn dala lan ond nid yn eu pasio nhw: disgwyl ffrwyth y rheiny ym mis Mai).

Ac ar y ddôl, mae’r blodfresych yn tyfu’n araf bach a’r gweddill o dan carthen o ddail yn aros y tywydd gwell. Fel fi. Onibai bod fy ngharthen i, yn lle bod wedi’i gweu o ddail, o wlân Melin Tregwynt.

Advertisements

Responses

  1. Rydym ninnau wedi bod yn gofalu am ‘chydig o foron a phanas hefyd, gan eu gadael yn y ddaear yn barod at ginio Dolig, yn ogysytal a chennin. Y broblem fawr i ni ar hyn o bryd yw fod y ddaear wedi rhewi’n gorn a dros droedfedd o eira dros popeth!
    Dwi’n genfigenus iawn o dy ffa melyn. Mae llygod a malwod yn mynd a phopeth yma os wyf yn mentro hau yn yr hydref. Gobeithio am wanwyn sych eto…
    Mynd ati eto heddiw i wneud cymysgedd o friwsion, ffrwythau, hadau a chaws i’r adar, gan ei bod yn llwm iawn ar y cr’aduriad ers wythnos.
    Tybed ydi’r blog isod o ddiddordeb iti Cath. Dwi am geisio rhoi ychydig o newyddion am reoli gwarchodfeydd natur Meirionnydd arno yn achlysurol. Dwi’n edmygu dy ymrwymiad dyddiol yn fawr iawn, ond bydd cyfuniad o ddiffyg amser, diffyg hyder, (a diogi) yn cyfyngu fy ymdrechion i mwy na thebyg!
    http://eingolygfa.co.uk/

  2. Nadolig Llawen iti Wilias – a diolch am gyfeiriad y blog. Diddorol iawn oedd darllen am warchodfa Tanygader a gobeithio y bydd ar agor i’r cyhoedd rywbryd imi gael ei weld (ar dywydd braf!) Rwyf i wedi rhoi’r ddolen yn y blogroll.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: