Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 29, 2010

O’r Ardd – Compost 2

Rwyf i wedi blogio dipyn bach ynglŷn â’r pethau na fyddwn i ddim yn rhoi yn y tomenni compost: esgyrn,  unrhyw gig neu bysgod. Ond beth sy’n dda?

Wel, popeth arall. Mae rhai pobl yn dweud na ddylech chi ddefnyddio unrhyw fwyd (hyd yn oed llysiau) sydd wedi eu coginio, ond dwi ddim wedi cael trafferth gyda nhw. Yr hyn sy’n bwysig yw cael cymysgedd o bethau: pethau glas, fel gwair wedi torri’r lawnt, a phethau brown, fel brigau bach, papur newydd. Mae’r gleision yn cael eu torri lawr yn glou, y pethau brown yn cymryd eu hamser. Mae’n syniad da hefyd torri pethau’n eithaf bach. Pan fydda’i’n gwasgu sudd oren, byddaf yn torri pob hanner oren sydd ar ôl gyda fi yn ddwy neu dair rhan. Dyw e ddim yn cymryd yn hir (onibai bod lot o bobl wedi dod i aros, ac wedyn maen nhw’n cael y fraint o’i wneud e!)

Papur newydd hefyd: yn y tŷ yma mae’n cael ei ddefnyddio i lapio ffrwythau neu i gynnau tân, ond os bydd peth ar ôl mae’n cael ei rwygo’n ddarnau ac i’r domen ag ef. Mae dail yn wahanol, yn enwedig y dail sy’n cwympo yn yr hydref ac felly’n ‘bethau brown’. Mae’n iawn dodi peth ohonyn nhw ar y domen, neu eu defnyddio fel clawr ar ben tomen sy’n aeddfedu. Ond os bydd gyda chi lot fawr, gwell eu cadw nhw ar wahan i bydru fel ‘leafmould’. (gair Cymraeg, unrhyw un?) Ar ôl 2 flynedd fe fydd gyda chi gompost sy’n ddigon da i hau, neu i dyfu planhigion mewn potiau. Neu allech chi wneud fel yr ydym ni wedi gwneud eleni, a defnyddio’r dail, un ai’n ffres o’r coed neu wedi pydru dipyn, fel carthen ar y pridd gwag yn ystod y gaeaf.  Ar ôl y rhew a’r glaw fe fydd y gaib-fodur (rotavator: sylwadau?) yn eu torri nhw’n fân a byddant yn diflannu i’r tir.

**A diolch yn fawr i Wilias am y gair hyfryd deilbridd, o waith JE Jones, am leafmould.**

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: