Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 12, 2011

Blwyddyn y Blog

Dyma fi’n cyhoeddi cofnod rhif 365 – blwyddyn gron o flogio yn Gymraeg am Asturias ac ychydig o bynciau eraill. Gwneud blwyddyn oedd fy nôd, nôl yn Ionawr 2010, i weld a allwn i ddal ati cyhyd. Mae rhai diwrnodau, rhai cofnodion, wedi bod yn haws neu’i gilydd; weithiau byddwn i’n pendroni drwy’r dydd beth fyddai pwnc y cofnod. Oherwydd er bod y blog yma’n bersonol yn fwy na dim, dyw e ddim yn ddyddiadur: mae’n rhaid i bob cofnod fod o ddiddordeb i (o leiaf rhai ohonoch) chi bobl sy’n ei ddarllen.

Mae’r themâu wedi bod yn gyson, fel y gwelwch wrth y cwmwl tagiau: Asturias ei hun, garddio a choginio, teithiau cerdded a’r amgylchedd, a gwleidyddiaeth y dalaith hon a chymunedau eraill o fewn y penrhyn Iberaidd. Diolch i bawb (o bedwar ban byd) sydd wedi darllen cofnod neu ddau. Roedd ddoe yn record: 57 o ymwelwyr. A diolch yn arbennig i bob un sydd wedi danfon sylw; rwyf i wedi gorfod meddwl eto sawl gwaith am ba gofnod bynnag oedd dan sylw, ac wedi dysgu ambell i air Cymraeg, hen a newydd.

yn ôl i'r hendre ffoto:cathasturias

Ond rwyf i wedi mwynhau e gymaint, rwyf i wedi penderfynu dal ymlaen. A dyma lun hollol amherthnasol i fynd â ni dros y trothwy i ail flwyddyn y blog.


Ymateb

  1. Llongyfarchiadau! Fel un a fu’n byw yng Ngogledd Sbaen rhyw ugain mlynedd yn ol rwy wedi mwynhau yn fawr darllen y pytiau am Asturias. Ro’n i’n gyfrwydd iawn â Llanes ar un cyfnod, ynghyd â phentrefi bach cyfagos o’r enw Celoriu, Barro a Nuevo. Ardal hyfryd iawn. Pob hwyl!

    • Diolch Gareth – mae’n siŵr bod pethau wedi newid lot mewn ugain mlynedd, ond eto rhai traddodiadau wedi aros. Mae Nueva ryw 5km o’n pentre ni felly byddwn ni’n mynd yno’n eitha aml. A fyddem ni byth yn meddwl colli fiesta’r Blanca yno ym mis Medi.

  2. Diolch am y blog! Difyr iawn – a dwi wedi dysgu lot. Dal ati!

    • A diolch am y gymeradwyaeth. Gyda llaw, sa’i wedi diddymu’r ddolen i dy flog di, dim ond ei symud e o’r llun i’r ochr. I ddechrau roedden nhw’n edrych yn well ar y llun, ond gan fod nifer ohonyn nhw nawr maen nhw i gyd lawr yr ochr.

  3. Llongyfarchiadau ar dy gamp! Mae’n dipyn o gomitment i ymgymryd i wneud rhywbeth pob dydd. Dechrau darllen wnes i a’r teulu wrth gynllunio a threfnu gwyliau haf 2010, ond ymhell wedi i’n gwyliau cofiadwy ni yng ngogledd Sbaen ddod i ben, mae’n parhau yn werth troi i mewn yn rheolaidd i ddal i fyny. Dalier ati.

    • Gad wybod os wyt ti a’r teulu’n meddwl dod draw eto – mae ‘na gymaint o lefydd da i fynd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: