Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 14, 2011

Diflannu yn y Mŵg

Dyma ni â phythefnos o brofiad o’r gwaharddiad ar ysmygu mewn barau a thai bwyta, a chwynion y perchnogion yn dod yn llu. Bod llai o bobl yn y bar: wel, ie, ond fe all hynny fod oherwydd nifer o resymau, e.e. diffyg arian ar ôl y Nadolig – neu wedi magu gormod o bwysau ar ôl y Nadolig a cheisio cael gwared ar ychydig kilos. Bod pobl ddim yn aros cyhyd ag oedden nhw: yr un peth.  Ond mae ‘na un sy’n wahanol:

bod pobl yn mynd mâs i gael mygyn a byth yn dychwelyd i dalu’r bil bar! Oherwydd yn Sbaen fel mewn llawer i wlad arall, mae rhywun yn talu wrth ymadael, boed am bryd neu am beint. Dwi wedyn synnu sawl gwaith fel mae’r camareros yn cofio pwy sydd wedi cael beth, yn enwedig os bydd grŵp yn yfed gyda’i gilydd a phobl yn gadael fesul un. Mae’r boi tu ôl y bar wastod yn gwybod pwy archebodd beth ar gyfer pwy.

Ond yn awr mae’n debyg bod rhai ysmygwyr yn dodi’u cotiau a bant â nhw i’r pafin tu fâs – a byth yn dod yn ôl. Yn amlwg, perchnogion barau’r trefi sy’n cwyno fwyaf. Petai rhywun yn gwneud hynny ym mar y pentref byddai pawb yn ei nabod e, a byddai’r bil yn aros amdano’r tro nesa ddeuai heibio. Mae’n gweithio fel arall hefyd: rwy’n cofio Angel yn ein croesawu un noson gyda phapur 5 euro. Roeddem ni wedi archebu plataid o tapas y noson gynt a heb ei gael e achos doedd dim ar ôl. Rywsut roedd y pris wedi mynd ar ein bil ni, ond wrth gyfri’r arian ar ddiwedd y noson roedd e’n gwybod yn syth bod arno ddyled inni.

Gobeithio y bydd yr ysmygwyr twyllodrus yma’n gweld bod arnyn nhw ddyled, a thalu am ei diodydd fel pawb arall.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: