Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 23, 2011

Drannoeth y Fiesta

Mae popeth yn dawel iawn. Rwy’n amau bod pawb naill ai’n dal i gysgu neu wedi dal annwyd yn dawnsio tan oriau mân y bore yn sgwâr yr eglwys. Dawnsio mewn het a menig, wir.

A chyn hynny, pan fuom ni’r merched yn gorymdeithio drwy’r pentref, dim het na menig yn perthyn i’r wisg. Gwynt fel llafn o’r gogledd-ddwyrain yn ein torri i’r esgyrn: gyda’n gwallt ni wedi ei gribo i fewn i’r scarff doedd dim byd i amddiffyn y gwâr.

Llwyddiant mawr fu’r arwerthiant; aeth fy nghacen lemwn i am 22 euro, ond ar y pysgod a’r bwyd môr oedd y mynd mwyaf. Draenog môr – un mawr – yn mynd am 80 euro, a blwch o bŷs pigog (a gyrhaeddodd ar ganol y gwerthu gyda dyn sy’n ennill ei fywoliaeth fel pysgotwr) am 60. Trigolion y pentref sy’n rhoi popeth i’w harwerthu, er mwyn codi arian at y fiesta fawr yn yr haf ac at gynnal yr eglwys. A’r un gŵr sy’n gwerthu bob blwyddyn, ac wedi bod yn gwneud ers yn agos i 50 mlynedd. Roedd Miguel ar fin colli’i lais ddoe, ond fe lwyddodd i gadw i fynd tan y diwedd.

Mae’r un mor oer heddiw, yn anffodus, ond yn ôl y rhagolygon bydd pethau’n gwella ddiwedd yr wythnos. Ond fedrwn ni ddim aros cyhyd: bydd rhaid dechrau ar docio’r coed ffrwythau yfory.

 

 

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: