Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 8, 2011

Teg Edrych Tramor

Y bore ‘ma yn un o’r strydoedd yng nghanol Madrid,  safodd rhes hir o bobl y tu allan i goleg. Doedden nhw ddim yn ceisio am le i astudio economeg, ond am le i weithio, a allai barhau ddeufis yn unig, yn Eurodisney yn Paris.

Roedden nhw o bob oedran rhwng 18 a 60, yn barod i gymryd swyddi fel gweinyddwyr bwyd neu yrwyr neu weithwyr siop. Rhai ohonyn nhw wedi bod mâs o waith ers blwyddyn, eraill wrthi’n gwneud cynlluniau i adael eu plant gyda mamgu dros yr haf petaen nhw’n llwyddo.

600 o bobol o Sbaen fydd yn cael swyddi yn Eurodisney eleni, rhai yn ystod Gorffennaf ac Awst yn unig, eraill am gymaint â 7 mis. Mae’n rhaid iddyn nhw basio profion i dangos eu bod yn gallu cyfathrebu gyda’r cyhoedd yn Saesneg a Ffrangeg, yn ogystal â’u profiad yn y meysydd y maen nhw’n ceisio amdanyn nhw.

Dim ond hôl y ffurflenni a chael mwy o wybodaeth oedd y bobol yn Madrid heddiw: bydd diwrnodiau o gyfweliadau o nawr tan fis Mehefin. Bydd y sawl sy’n cael lle yn derbyn (cyn unrhyw didyniadau) llai na 1400 euros y mis. Ac o hynny bydd yn gorfod talu am ei stafell (a’i rhannu hi gyda gweithiwr arall).

Ond mae hynny’n well nag aros ar y dôl yn ninasoedd canol Sbaen drwy’r haf tesog – a phwy a ŵyr, efallai bydd yn arwain at rywbeth gwell. Neu a fydden nhw fel eu cyndeidiau, a allfudodd i gael gwaith drwy gydol yr 20fed ganrif, yn byw dramor am weddill eu hoes ac yn gweld y plant am bythefnos dros Nadolig?

Advertisements

Responses

  1. Darllenais erthyl bod Yr Almaen yn chwilio am Sbaenwyr proffesiynol i lenwui; bylchoedd yn eu marchnad lafur nhw a bod llywodraeth Sbaen yn helpu nhw ddod i hyd i weithiwyr ymysg y diwaith acw. Gallai hyn achosi problemau mawr yn y dyfodol gyda ‘brain-drain’ o’r fath.

    Alla i ddim deud mod i’n genfigenus o’r pobl druan yna yn Madrid yn grofod mynd i weithio yn Disneyland (ac am gyflog mor bitw) – fy syniad i o hunllef. Da nhw am fod mor barod i chwilio am waith.

    • Ti’n iawn – y gwahaniaeth y tro yma o’i gymharu â’r 70au e.e. yw taw pobl proffesiynol sy’n dioddef. O’r blaen y werin anllythrennog dlawd oedd yn mynd i wledydd eraill (i’r Almaen, ie, ond yn fwy na dim Gwlad Belg) i weithio â nerth braich. Yn awr gwybodaeth a medrau technegol sydd eu hangen – onibai am Eurodisney, wrth gwrs.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: