Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 5, 2011

Bwyta’n Anghytbwys

Ai dyma dechrau diwedd yr enwog dieta mediterranea? Mae arolwg Sbeinig diweddar yn dangos bod pobl y penrhyn Iberaidd yn gadael y llysiau, y tato a’r reis yn y cwpwrdd ac yn llenwi’u platiau gyda gormod o gig coch, olew a menyn. A hynny heb sôn am y ffaith eu bod yn bwyta cacennau bob dydd, yn lle ‘nawr ac yn y man’ fel y mae’r arbenigwyr yn argymell.

Erbyn hyn wrth gwrs mae’r rhan fwyaf o’r boblogaeth yn byw mewn trefi, a llawer llai yn tyfu’u llysiau hunain. Ac mae’r rhai sydd yn y gwaith drwy’r dydd yn aml yn cymryd y ffordd hawsaf i fwydo’r teulu. Ond rydym ni i gyd yn gwybod, nagefe, bod gormod o saim yn gwneud drwg a bod rhaid bwyta llysiau er mwyn iechyd? Yn y pen draw, mae pobl yn bwyta pethau sy’n rhoi pleser iddyn nhw, yn ogystal â’u llenwi. Ac mae’r cwmniau bwyd parod yn hen lawiau ar gynnig prydau neu fyrbrydau atyniadol, gyda blas cryf, ac yn rhad i’w gwneud.

Os byddwch yn edrych ar luniau pobl ganrifoedd yn ôl (Hogarth, er enghraifft), ymysg y crachach y cewch chi’r unig rai sy’n dew. Efallai y gallech chi Ogleddwyr ddweud wrtha’i os ydy ‘hogan nobl’ yn tarddu o’r Saesneg ‘noble’?  Erbyn heddiw mae’r peth wedi troi wyneb i waered a rhai o’r mwyaf tlawd sy’n pwyso mwyaf.

Gyda llaw, does neb wedi dweud wrth y deietegwyr (ach a fi – gair gwell, unrhyw un?) am ddiflaniad y pysgod (cofnod ddoe). Maen nhw’n cynghori bwyta pysgod 4 gwaith yr wythnos, ac roedd y rhan fwyaf o’r bobl a arolygwyd yn dweud eu bod yn gwneud hynny. A hyd yn oed os ydyn nhw’n anwybyddu’r stondin llysiau, mae’r Sbaenwyr yn bwyta digonedd o ffa a phŷs, yn ffres neu wedi’u sychu.

Advertisements

Responses

 1. Odd erthygl yn y Times biti hwnna heddi ond wi’m credu bo ddi’n wir.
  Wi’n watxo eitha tipyn o ‘teli’ yn Sbanish ar y we ac ma ddi i weld i fi bo nhw’n son am bethau iechyd da trw’r amsar – shwt i golli pwysau, pwy bysgod i fyta, shwt i osgoi gwynegon ac yn y blan

  (ar RTE ar y we wi’n watxsho peth fel hyn- rhywbeth tebyg i deli’r bore ym Mhrydain yw hi, sbo, – la 1 de la manana?? – yr unig beth arall wi’n watxsho yw Dias de Cine a Palabra por Palabra ac fi’n rili lico hwnna)

  Ta pun i – mae ffrindia ifi o Galisia yn synnid pwy mor dew yw menwod ym Mhrydain ac fi’n credu bo’r ffrancwyr yn meddwl yr un peth. Dim ond yr Eidal sy’n clodfori menwod mawr – rhyfedd o Ewrop -:)

  Gair bach ychwanegol i ddiolch am dy flog a’th ddyfalbarhad – me mola mazo 🙂

  • Diolch Ceri – rhaid dweud ein bod ni fan hyn yn y wlad ac ar lan môr yn gweld y gwahaniaeth pan fydd yr ymwelwyr yn cyrraedd o’r trefi mawr – dyna chi bobl dew, ac yn enwedig, yn anffodus, y plant.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: