Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 15, 2011

Bara Beunyddiol

Ga’i ddweud reit ar y dechrau fy mod yn falch iawn bod cymaint o boptai da o fewn cyrraedd i’r tŷ.  Mae bara Sbaen yn hyfryd, gyda chrwst da a chanol ysgafn. Ac os gewch chi dorth o pan de leña, h.y. bara wedi ei bobi mewn ffwrn goed, fe fydd yn diflannu mewn munudau. Ar ben hynny, mae o leiaf dau werthwr bara yn dod heibio bob tŷ yn y pentref ddwywaith y dydd.

Ond weithiau mae rhywun yn teimlo fel pobi, yn enwedig os bydd y tywydd wedi gwaethygu rywfaint. Roeddwn i wedi prynu burum ffres yn y dre neithiwr (mantais arall o gael poptai da) felly dyma mynd ati i weithio focaccia, torth Eidalaidd. Mae’r rysait yn dod o lyfr Franco Taruschio, cogydd arbennig ac enwog y Walnut Tree ger y Fenni slawer dydd, ond bu’n rhaid imi dorri lawr ar faint o bopeth oedd yn mynd iddo, achos mae fe’n gweithio gyda 1 kilo o flawd ar y tro.

Mae angen:

400g o flawd bara (blawd cryf)

25g burum ffres

150ml dŵr mor dwym â’th fys

70ml yr un olew olewydd da a gwin gwyn sych

150g ffrwythau’r olewydd (olewod?) du, di-garreg

halen

tipyn bach o rosmari a wynwnsen fechan wedi’i thorri’n fân iawn

Dodwch y burum mewn gwydr gydag ychydig o’r dŵr a’i adael i fyrlymu.  Dodwch y blawd a’r halen mewn powlen fawr, rownd yr ochrau i wneud pant. Pan fydd y burum yn barod, ei arllwys i’r bowlen a throi’r cwbl. Ychwanegu’r gwin, yr olew, a gweddill y dŵr, a gweithio (tylino)’r cymysgedd am o leiaf 10 munud. Ychwanegu dwy ran o dair o’r olewod, a gadael y cwbl mewn lle twym gyda chlwtyn neu glawr ar y bowlen am awr neu ddwy (nes bod y toes wedi dyblu’i faint).

Dodwch y ffwrn ar 250C – yn dwym iawn. Yn awr rhaid bwrw’r toes i lawr a’i rolio fe mâs yn sgwâr (-aidd) dim mwy na 1cm o drwch. Ychwanegu gweddill yr olewod, y manion o wynwnsen a’r rhosmari. gydag ychydig o halen, a’u pwyso nhw i fewn i’r toes gyda’ch bodiau.

25 mumud yn y ffwrn a – waw.

Mae’n dda gyda diferyn neu ddau o olew, neu ddarn bach o gaws cryf, neu ar ei ben ei hun.

 

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: