Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 4, 2011

Ble Mae’r Arian?

Hen bryd imi geisio deall beth sy’n digwydd gyda’r banc. Nid banc gyda chyfranddalwyr yw Cajastur, y Caja de Ahorros de Asturias, ond banc cynilo cydymddibynnol fel sydd neu a oedd yn bodoli yn y mwyafrif o gymunedau yn Sbaen. Yn sgîl yr argyfwng economaidd mae llawer ohonyn nhw wedi mynd i drafferthion oherwydd y cwymp sydyn yn y farchnad tai. Roedd hyn yn arbennig o wir am y cajas yn y De, lle roedd miloedd ar filoedd o dai a fflatiau wedi eu prynu, neu wedi eu codi, ar fenthyciadau. Doedd Cajastur ddim yn un o’r gwaethaf o bell ffordd, ond fel rhan o’r ‘moddion’ fe newidiodd Banc Sbaen y rheolau ynglŷn â maint y cyfalaf oedd rhaid i bob banc neu caja ei gadw wrth law yn erbyn dyledion gwael.

Roedd Cajastur eisoes wedi llyncu caja bach ffaeledig o Castilla, ac ar fin ymuno gyda thri arall i ffurfio uned fwy, y Banco Base. Ond yr wythnos yma fe ddaeth yn amlwg bod un o’r tri hynny, Caja Mediterranea, wedi cwato dyledion drwg a’i fod mewn sefyllfa hyd yn oed yn waeth nag oedd neb o’r darpar-partneriaid yn gwybod. Roedden nhw’n amau y byddai angen cymaint o arian cyhoeddus i’w achub fel y byddai’r banc newydd yn cael ei ‘wladoli’ ar unwaith. Chwalwyd y cynllun Banco Base, gydag aelodau Cajastur a’r ddau arall yn pleidleisio yn erbyn yr uniad. Ers hynny mae ‘gwerth’ benthyciadau Caja Mediterranea wedi colli pwyntiau gan asiantiaethau’r farchnad arian, ac yn awr mae’r tri caja sy’n weddill yn gorfod cyflwyno cynllun busnes newydd i Fanc Sbaen ar frys.

Mae darllen y pethau yma yn Sbaeneg ac ysgrifennu’r stori yn Gymraeg wedi bod yn gymorth mawr wrth geisio ei deall hi, rhaid dweud. Mwy pan ddaw e.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: