Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 15, 2011

Paratoi at Wyliau’r Pasg

Dau beth sy’n rhagddweud dyfodiad gwyliau’r Pasg yn Asturias: yn gyntaf, bydd y fenyw sy’n gwerthu llysiau yn y farchnad yn cynnig y croesau o ddail palmwydd y mae wedi bod yn gwneud drwy’r wythnos. Bydd y ffyddloniaid yn cario rhain i’r offeren ddydd Sul Domingo de Ramos (Sul y Canghennau, ‘run peth â Sul y Blodau).

Ac yn ail, bydd y Weinyddiaeth Drafnidiaeth yn cyhoeddi faint o draffig maen nhw’n ei ddisgwyl ar heolydd Sbaen a sut maen nhw’n mynd i sicrhau y bydd pobl yn cyrraedd eu man gwyliau’n ddiogel. Mae’r semana santa (wythnos santaidd) ond yn ail i bythefnos cyntaf mis Awst fel amser i fynd ar wyliau – hyd yn oed pan fydd hi’n dynn yn ariannol. Bydd yr holl beth yn dechrau nos yfory, pan fydd y teuluoedd sy’n gallu fforddio’r amser yn dechrau pythefnos o deithio, fel arfer yn ôl i’r filltir sgwâr (yn enwedig os yw mamgu yn gallu rhoi croeso iddyn nhw).

Eleni, disgwylir y bydd 14.4 miliwn o geir yn mynd ar deithiau hir. Mae’r ffigwr bron yn anhygoel: dim ond 40 miliwn o bobl sy’n byw yma! Ond wedi ail-ddarllen, 14.4 miliwn yw nifer y teithiau, felly sôn am ychydig dros 7 miliwn o geir, gan gymryd y bydd pawb yn mynd adref wedyn.

Ein bwriad ni yw gyrru cyn lleied ag y medrwn. Cerdded i’r traeth, cerdded i’r bar neu i ymweld â chyfeillion, efallai wnawn ni hôl y beics mâs. A dyma lun hollol amherthnasol: tarw yn bwyta mieri. Ceisio dianc o’r cae, efallai?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: