Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 18, 2011

Sbaen ar y Stryd

O’r diwedd mae ieuenctid Sbaen ar y stryd yn dangos eu hanfodlonrwydd. Nhw sy’n dioddef yn fwy na neb oherwydd yr argyfwng economaidd, ond hyd at ddechrau’r wythnos yma dim ond cwyno unigolion a glywid.

Yn awr mae cannoedd (a thros nos, miloedd) yn gwersylla yn y Puerta del Sol, sgwâr eiconig yng nghanol Madrid, ac yno maen nhw am aros tan ar ôl yr etholiadau ddydd Sul. Yno i fynegi eu gwrthwynebiad i’r gyfundrefn sy’n rhoi dewis rhwng dwy blaid (bydd y rhai bach i gyd yn glynu at un o’r rheiny) oherwydd taw ffug yw’r dewis: yr un dyfodol sydd i’w ddisgwyl ta pwy sy’n ennill. Ac i fynnu bod y pŵer yn dod yn ôl i’r bobl. Mae gwrthdystiadau hefyd, i raddau llai, mewn dinasoedd eraill fel Barcelona a Valencia – a hyd yn oed Oviedo.

Democracia Real YA   (Democratiaeth Go Iawn YN AWR) oedd trefnwyr y gorymdeithiau cyntaf, dros y penwythnos, ond yn awr maen nhw’n dweud taw’r bobl a ddaeth ac sy’n dal i ddod sy’n penderfynu beth fydd yn digwydd nesaf – yn ecolegwyr, myfyrwyr, pobl di-waith, ayyb. Swnio’n debyg i Sgwâr Tahrir? Ie, gwleidyddiaeth yr economi sydd yma. Dweud yr ydynt nad ydyn nhw’n cydweld â’r farchnad hollbwerus, â’r consensws byd-eang IMF-aidd sydd y tu ôl i Gytundeb Sefydlogrwydd Ewrop. Nad ydyn nhw ddim yn fodlon gadw’r crachach yn eu cestyll pan fydd eraill yn gorfod chwilio am geiniogau ar y pafin. Bod angen urddas, a pharch, ar bawb. Bod gwaith, a chyflog, yn rhan o hynny. A bod gan bawb yr hawl i gyfrannu mewn ffordd real wrth benderfynu beth sy’n digwydd nesaf.

Hen wersi’r ganrif o’r blaen. Ond gwersi na ddylid eu hanghofio oherwydd fe ddaethon nhw â gwelliannau real i’n byd ni ac mae perygl y byddwn yn eu colli.

**Newydd Dorri**  Mae cyngor Oviedo, prifddinas Asturias,  yn ceisio gwahardd y wersyll yno. Mae cefnogwyr y protestwyr, gan gynnwys rhieni, ar eu ffordd i’r sgwâr.

Advertisements

Responses

 1. Y peth gorau gall ieuenctid Sbaen – wel Basgwyr a Chatalanwyr wneud yw mynnu annibyniaeth. Wast o amser llwyr yw bod yn rhan o rhyw fudiad asgell chwith Sbaenaidd.

  Mae’r broblem yn enghraifft arall o lywodraeth Sosialaidd (PSOE, Llafur, Sosialwyr Portiwgal a Groeg) yn gwneud llanast llwyr o’r economi.

  Gatalanwyr a Basgwyr, peidiwch cael eich tynnu fewn i rhyw brotest gan Sbaenwyr trendi. Wnawn nhw ddim rhoi’r hawl sylfaenol i chi gael pleidlais ar annibyniaeth. mae Sbaen yn gwybod fyddai’r Basgwyr a’r Catalanwyr yn gyfoethocach petaent yn annibynnol felly mae’r Sbaenwyr am eu cadw dan draed. Ochr arall y geiniog yw’r protestiadau yma i’r PP – cadw Sbaen unedig yn rhoi sgrapiau i’r cenhedloedd eraill y wladwriaeth.

  Wast o amser.

  Annibyniaeth i Gatalwnia a Gwlad y Basg.

  http://www.catalonianewstate.com/2011/05/independent-catalonia-would-avoid-more.html

  • Dwi ddim yn credu taw mater o chwith a de yw hi bellach cyhyd â mae’r protestiadau yma yn y cwestiwn. Anobaith yw’r sbardun, ynghyd â diffyg ymddiried yn yr ‘arweinwyr’ gwleidyddol presennol. Rhywbeth sy’n gyffredin i bobl ifanc Catalunya, Euskadi, a’r penrhyn Iberaidd i gyd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: