Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 21, 2011

Synfyfyrio, Wir

Diwrnod o synfyfyrio yw hi, yn dechnegol ac yn gyfreithiol, yn ôl trefn etholiadol Sbaen. Yfory bydd pob gwleidydd y tu fâs i’r Cortes (senedd) yn gwynebu’r etholwyr: llywyddion a llywodraethau’r cymunedau awtonomig, meiri a chyngorwyr dinasoedd a threfi. Heddiw does ‘na ddim ymgyrchu i fod. Dyna pam fod y Comisiwn Etholiadol wedi gwahardd  gwersylloedd y protestwyr tan ddydd Llun. Ond mae’r indignados, y cythruddedigion, yn aros lle’r oedden nhw. Heb ddweud dim. Yn lle hynny, yn Uviéu/Oviedo ac yn Avilés fel yn y Puerta del Sol yn Madrid, diwrnod gŵyl yw hi, gyda chwaraeon i’r plant, pypedau, cerddoriaeth.

Mae’r cythruddedigion yn benderfynol iawn o gael protest heddychlon: maen nhw hyd yn oed yn atgoffa pobl ‘nad parti yw e, felly peidiwch â dod â chwrw neu win inni’!  Ac mae’r trafod yn mynd yn ei flaen er gwaetha’r distawrwydd gorfodedig. Sut y maen nhw’n penderfynu beth yn union yw eu gofynion? Mae ‘na restr ohonyn nhw, e.e. torri pai pob aelod etholedig ennill i lefel cyflog cyfartalog y wlad, torri’r diwrnod gwaith a rhannu oriau gyda’r diwaith, gwahardd achub banciau – gadael iddyn nhw fethu neu ddod i ddwylo’r wladwriaeth, rhentu tai gwag i’r digartref. Digon hawdd i ychydig gannoedd ddod i gytundeb mewn cyfarfod, ond sut mae hyn yn mynd i weithio ar raddfa ehangach?

A fydd angen arweinwyr? Eto, hyd yn hyn maen nhw wedi gwrthwynebu’r syniad (i ddechrau deipais i ‘gwerthwynebu’ – slip bach Freudaidd efallai’n dangos fy mod yn adnabod gwerth gwynebau cyfarwydd) ond os bydd gwleidyddion ‘y drefn’ yn eu cymryd o ddifri ar ôl yr etholiad ac yn mofyn trafodaethau, beth wedyn?

Ydy’n bosib newid y drefn o’r tu fâs, heb gael dy sugno i fewn? Maen nhw’n dweud taw newid yw eu bwriad, nid dymchwel. Yfory am 11.30 bydd cythruddedigion Madrid yn cyfarfod eto, i benderfynu a fyddan nhw’n aros yno neu beidio. Rwy’n gwybod pa ateb y byddwn i’n ei ddisgwyl.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: