Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mai 29, 2011

Llwyddiant Bildu

Dwi ddim wedi bod yng Ngwlad y Basg ers yr etholiadau, ond wedi darllen eitha tipyn yn y cyfryngau Basgaidd (yn Sbaeneg: nid wyf yn siarad Euskera) a Sbeinig. Dyma ddetholiad o’r darllen hwnnw.

Yn gyntaf, y ffigyrau. Yn Euskadi (cymuned awtonomig Gwlad y Basg) a Navarra, talaith sydd hefyd yn rhan o dir hanesyddol y Basgiaid yr ochr yma i’r Pirineos, fe gafodd Bildu, y glymblaid newydd o genedlaetholwyr adain chwith, dros 313,000 o bleidleisiau yn yr etholiadau trefol, sy’n golygu dros 1100 o gynghorwyr. Mae hynny ynddo’i hun yn rhoi’r grŵp, oedd ddim yn bod chwe mis yn ôl ac y bu’n rhaid iddo ymladd achosion llys i gael sefyll o gwbl, yn rhif 6 drwy gydol Sbaen am y nifer o gynghorwyr. Byddan nhw’n rheoli 88 o ardaloedd gyda mwyafrif absoliwt, gan gynnwys trefi enwog fel Gernika (yr hen brifddinas a fomiwyd gan awyrennau Almeinig yn ystod Rhyfel Sbaen), a Mondragón, man geni’r mudiad cydweithredol Basg. Os cân nhw gytundeb, byddant yn llywodraethu hefyd yn Donostia/San Sebastián, dinas o ryw 200,000 o drigolion.

Yn ail, agwedd pleidiau eraill. Cafodd Bildu gymaint o lwyddiant fel bod rhaid i’r lleill eu cymryd o ddifri.  Mae arweinydd y PNV, cenedlaetholwyr traddodiadol sydd wastad wedi bod yn erbyn nid yn unig ETA ond gweithgareddau ‘anghyfansoddiadol’ eraill, wedi dweud na fydd ei blaid yn rhan o unrhyw gytundeb sy’n cau mâs Bildu (h.y. rhwng y ddwy blaid fawr Sbeinig, drwy eu hadrannau Basgaidd). Fe fydd y trafodaethau’n dechrau o ddifri yfory, ond yn barod mae’n amlwg y bydd gan cenedlaetholwyr Bildu ddylanwad trwm ar beth sy’n digwydd nesaf.

Ac er eu bod wrth gwrs yn gorfod meddwl yn bennaf am eu cyfrifoldebau trefol (neu fyddan nhw ddim yna’n hir) dydy bois Bildu ddim am funud yn anghofio eu hathroniaeth sylfaenol: ar eu gwefan gellir darllen ‘Nid dyma’r amser i geisio tair sedd fan hyn a fan draw, dyma amser Euskal Herria’. Euskal Herria yw’r enw ar gyfer holl diroedd y Basgiaid, y naill ochr a’r llall i’r Pirineos, a hunanlywodraeth y cwbl yw nôd Bildu.

 

Advertisements

Responses

  1. Sgin ti ryw syniad pam fod Bildu wedi gneud mor dda a’r BNG yn Galicia wedi gneud mor wael; oes na debygrwydd rhwng yr SNP a Phlaid Cymru?

    • Smo fi’n credu bod tebygrwydd mawr. Yr hyn sydd yn wir yw bod mwy o wahaniaeth rhwng Euskadi a Sbaen na sydd rhwng Galicia a Sbaen. O’r hyn dwi wedi’i ddarllen, mae Bildu wedi ennill pleidleisiau am resymau tra gwahanol: yn gyntaf, am eu bod nhw yr hyn y maen nhw, yn ail, am nad oedd yr hen bleidiau cenedlaethol fel HB yn cael sefyll, yn drydydd, am eu bod nhw’n newydd ac wedi ennill pleidleisiau wrth bobol oedd ddim o anghenrhaid yn genedlaetholwyr ond eisiau rhywbeth newydd (protest vote).
      Yn Galicia, mae BNG eisoes wedi ennill ei lle fel plaid ymysg y pleidiau eraill, ac wedi bod mewn grym (mewn clymblaid) yn y gymuned. Does dim sglein newydd-deb arnyn nhw! Ydyn ni wir mor arwynebol â hynny?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: