Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 15, 2011

Tato, Tomato, Bresych

Problemau mawr gyda’r llysiau eleni. Rwyf i wedi sôn am y ffrwythau o’r blaen, ond mae hwn os rywbeth yn waeth. Mae’r clwy tatws wedi effeithio, nid yn unig ar ein lleuarth ni, ond ar gaeau reit ar draws y  stribedyn o dir sydd rhwng y môr a’r rhes cyntaf o fynyddoedd. Llwydni yw e, ond llosgi yw’r effaith: y dail yn mynd yn ddu ac yn cwympo cyn bod y tato wedi cael amser i aeddfedu.

Mae ar ei waethaf ym mis Mehefin fel arfer, pan fydd y tymheredd yn codi tuag at yr 20 gradd, a’r niwl yn hongian o ben y mynydd ac yn cadw’r aer rhag symud o gwmpas. Eleni, felly fe blanhawyd y rhan fwyaf o’n tato ni yn gynnar, fel y bydden nhw’n ddigon mawr a chryf erbyn mis Mehefin i wrthsefyll y pla. Daeth y clwyf ddechrau mis Mai.

Sdim pwynt gadael y tato yn y pridd pan fydd y planhigyn wedi marw, felly eitha lot o dato bach iawn sydd gyda ni. Hefyd, gan na fedr rhwyun weld y planhigyn wrth balu, mae llawer o’r rheiny wedi cael niwed wrth eu codi.

Mae hefyd yn effeithio ar domatos, sydd yn perthyn i’r un teulu o blanhigion, ac oherwydd hynny rydym ni’n codi llochesi plastig iddyn nhw. Ond eleni mae’r tomatos sydd ar flaen y llochesi wedi cael peth niwed, a rhaid tynnu’r dail brown a’u llosgi nhw. Dim ond gobeithio bod y gwaethaf wedi mynd heibio nawr.

Mae’r bresych a’u tebyg, ar y llaw arall, yn gwneud yn dda iawn. Eleni mae gyda ni rhes o cavolo nero, bresychen Eidalaidd sy’n debyg i Savoy o ran ei blas, ond y planhigyn yn llawer mwy agored. Mae rhywun yn gallu torri digon o ddail at y cinio a dod yn ôl i gael mwy ychydig ddyddiau wedyn.

Rhywbeth yn llwyddo, arall yn methu; yr un yw’r hanes bob blwyddyn.


Responses

  1. Wedi hel y cyntaf o’r cyrains duon neithiwr. Ceisio cael blaen ar y fwyalchen, ac felly’n gorfod pigo’r rhai aeddfed fesul un cyn bod y rhelyw wedi aeddfedu. Un llwyn sydd acw, felly roeddwn yn fodlon iawn efo hanner pwys, fel blas o be’ sydd i ddod, ac wedi eu stiwio efo’r olaf o’r rhiwbob i’w gael efo iogwrt ac ar waelod pwdin sbwnj. Y cyrains coch yn edrych yn addawol iawn. Y cnwd orau eto…os caf eu hel cyn yr adar.
    Y gwsberins yn drychinebus (ar ol eu symud yn gynharach eleni). Dim ond deg aeronen o ddwy lwyn!

    • Diddorol bod y cyrens duon yn dod tua’r un amser gyda chymaint o bellter (1000 milltir?) o’r de i’r gogledd rhyngddom ni. Rwyf inne hefyd wedi bod yn pigo fesul un, gan wisgo padiau pen-glin (fel y dynion sy’n gosod lloriau) i symud o gwmpas ar hyd y rhes. Rhai gyda ‘gel’ yw’r gorau.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: