Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 21, 2011

Arian Pwy?

Heddiw yn ei hadroddiad diweddaraf, mae’r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn rhybuddio bod ‘cryn berygl’ i economi Sbaen yn y dyfodol byr. Mae’r adroddiad yn ‘cymryd i ystyriaeth’, a hyd yn oed yn canmol, y mesurau a gymerwyd gan y llywodraeth ond yn dweud nad ydynt yn ddigonol. Mae swyddogion y gronfa yn rhagweld y bydd prisiau tai yn dal i gwympo, a’r banciau felly yn dioddef.  Maen nhw hefyd yn galw am reolaeth lymach ar lywodraethau’r cymunedau. Ond mae’n cyrraedd yr un diwrnod ag adroddiad arall ar y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu ar gyfer pobl mewn angen, sy’n dangos bod llawer o’r cymunedau’n methu â darparu’r hyn sydd eisiau – hynny yw, dydyn nhw ddim yn gwario cymaint â dylen nhw.

Yr hyn y mae’r Gronfa Ariannol Ryngwladol yn ei broffwydoli, felly, yw ‘cryn berygl’ i’r banciau rhyngwladol ac i’r farchnad arian. Mae’n ffaith bod llawer o fanciau wedi benthyg arian i fusnesau yn Sbaen dros yr ugain mlynedd ddiwethaf am eu bod (a) yn credu beth ddywedodd yr asiantiaethau fel Moodys ac S&P, a (b) felly yn gweld cyfle i wneud elw. Ond roedd yr holl beth wedi ei seilio ar dai haf! A’u hanner nhw yn dai haf pobl o wledydd eraill. Sut yn y byd yr oedd yr asiantiaethau yma yn gallu dweud yr hyn a ddywedasant heb deimlo’r tywod yn llithro o dan eu traed, ni wn.

Ond rwyf i a’m cymdogion yn teimlo’n gryf nad peryglu dyfodol pobl ifainc yw’r ateb, na chwaith gwaethygu disgwyliadau gweithwyr sydd wedi talu drwy’u bywydau ar gyfer pensiwn, ond drwy cwtogi ar y crachach: y gwleidyddion, ie, ond hefyd y bancwyr wnaeth ennill gymaint ac sydd yn awr yn derbyn cymorthdal i gynnal eu sywddi a’u pensiynau nhw.

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: