Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mehefin 23, 2011

Dimai dimai dimai

Mae llywodraeth Sbaen am wario 10% yn llai flwyddyn nesaf, ar ôl lleihad o 7.7% y llynedd. Fel hyn maen nhw’n gobeithio y bydd y dyledion cyhoeddus yn disgyn i 3% o’r ffigwr Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) erbyn 2013, fel y mae gweinidogion gwledydd eraill yr ewro yn mynnu. Ar yr un pryd, maen nhw wedi cytuno i symud ymlaen â’r ddeddf sydd i fod i wneud y broses wleidyddol yn fwy dryloyw, cam sydd yn cael ei weld fel derbyn pwysicrwydd gofynion yr indignados heb roi gormod. Mae’r ddau beth yn gwrthddweud ei gilydd, oherwydd mae’r tryloywder a geisir gan 15-M ond yn rhan o restr sy’n cynnwys peidio â chydweithio i gynnal yr ewro a gwario mwy, nid llai, ar roi gwaith i bobol ifainc.

Ac ar wahan i’r broblem athronyddol yma, mae ‘na broblem economaidd amlwg iawn. Nid dyled llywodraeth Zapatero yw cyfanswm dyledion cyhoeddus Sbaen. Mae’r cymunedau awtonomig i gyd â dyledion enfawr (mae rhifau Gwlad y Basg bron wedi dyblu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf). Dyma’r cyrff sy’n gwario arian ar bethau mae pobl yn eu gwerthfawrogi: iechyd ac addysg, cymorth i hen bobol, ac ati.  Mewn cyfnod pan nad oes arian gan bobl, dydyn nhw ddim yn mynd i wario llai.

Eisoes yr wythnos yma, mae Asturias wedi troi un penderfyniad, i arbed arian wrth gau ysgol uwchradd mewn ardal wledig, wyneb i waered a dweud y byddan nhw’n darparu’n well nag o’r blaen ym mhentref Posada. Cwyn y rhieni oedd y byddai’r disgyblion yn gorfod teithio i Llanes bob dydd; ond o edrych ar y map mae’n amlwg na fyddai neb wedi teithio fwy na rhyw 10 milltir i gyrraedd yr ysgol.

Anodd gweld felly sut y mae’r arbedion y mae Zapatero eisiau’u gweld yn mynd i ddigwydd.

O.N. yr indignados : maen nhw hefyd yn defnyddio’r enw 15-M am y 15fed o Fai pan ddechreuwyd y brotest yn Puerta del Sol yn Madrid sydd wedi lledu ar draws Ewrop. Y diwrnod o’r blaen fe wnes i gyfeirio at yn nhw fel mudiad: gas gan lot o bobl yr enw yna oherwydd ei gysylltiadau gyda’r unben Franco a’i Movimiento – felly byth eto.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: