Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 5, 2011

Hen Hen Hanes

Dim byd i wneud â’r ardd, nac Asturias, na Sbaen. Ond rwyf i am rannu cyfweliad ac ychydig o wybodaeth bellach am Rinchen Barsbold, palaeontolegydd o Mongolia. Swnio’n ddifyr? Mae’n fwy na hynny.

Wythnos yn ôl, fe gyhoeddodd El Pais gyfweliad gydag ef yn ystod ei ymweliad â Sbaen, ac yma y dysgais am ei fodolaeth am y tro cyntaf, er bod pobl sy’n ymddiddori yn y maes yn eiwerthfawogi’n fawr. Bachan wedi ei eni yn Ulan Bator, wedi ei godi yn anialwch y Gobi, ac wedi treulio ei fywyd yno yn ychwanegu at y wybodaeth a’r dealltwriaeth sydd gyda ni o ddinosoriaid, yn enwedig y theropod – math o ddinosor oedd yn cerdded ar ei ddeutroed ac yn bwyta cig – ac o blith y rheiny yr ornithomimid – y rhai oedd yn dangos rhai o nodweddion adar, fel plu.

Fe, nid Americanwyr yr oes o’r blaen oedd yn mynd i Mongolia ar antur, yw arbenigwr y cyfnod a’r lle arbennig hwn. Ac yn ôl yr hyn a ddywed yn y cyfweliad, roedd traddodiadau llwythau crwydrol y Gobi o gymorth mawr iddo. Mae’r gwynt yn chwythu yno’n barhaol, y tywod yn symud o un lle i’r llall, ac wyau’r dinosoriaid yn cael eu dadorchuddio am sbel. Roedd pobl y Gobi, ganrifoedd yn ôl, wedi ymchwilio i’r wyau yma, wedi gweld gwahaniaeth yn yr embryos y tu fewn, ac wedi deall bod sawl gwahanol math o anifail wedi eu dodwy. Roedden nhw wedi rhoi enwau ar y gwahanol fathau, ymhell cyn i bobol y gorllewin gyrraedd i geisio esbonio popeth.

Mae’n codi calon i ddarllen am rywun sydd wedi llwyddo yn ei faes ei hunan, yn ei wlad ei hunan, ac ar yr un pryd wedi bod yn rhan o wella’r hanes a’r wyddoniaeth ar lefel byd-eang.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: