Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Gorffennaf 11, 2011

Eiddo’r Eglwys

Stori anhygoel (h.y. atgas, nad wyf yn mofyn ei chredu) yn El Pais heddiw.

Mae eglwys Gatholig Sbaen, yn ôl yr hanes, wedi treulio’r blynyddoedd diwethaf yn mynd o gwmpas yn cofrestru eiddo – nid yn unig eglwysi a mynwentydd, ond tai, gwinllannau, coed olewydd ac ambell i warws. Pob dim oedd heb gael ei gofrestru yn barod, meddai rhai. Adeiladau a darnau o dir yr oedd trigolion pentrefi wedi credu yn eiddo cymun rhyngddon nhw a’u cymdogion. Dywed yr eglwys ei bod yn gweithredu fel hyn er mwyn diogelu adeiladau a allai ‘cael eu defnyddio ar gyfer dibenion heb fod yn gristnogol’. Ond ffermydd? Tai cyffredin?

Beth sydd wedi digwydd yw bod adran fusnes yr eglwys wedi nodi arwyddocad newid cyfreithiol nôl ym 1998, wnaeth roi i esgobion yr hawl i gofrestru perchnogaeth eiddo, gwaith sydd fel arfer yn cael ei wneud gan was suful. A’r hyn y maen nhw wedi gwneud yw cofrestru’r eiddo yn enw’r eglwys. Yn Navarra, e.e., mae dros 1000 o adeiladau a chaeau wedi eu hawlio gan yr eglwys.

ermita yn y Picos ffoto:cathasturias

Yr achos sy’n brifo fwyaf, ym mhentrefi Navarra, yw’r ermitas, y capeli bychain yn y mynyddoedd na fuont erioed yn eiddo i’r eglwys yn ganolog. Maen nhw’n cael eu defnyddio unwaith neu ddwy bob blwyddyn ar gyfer gŵyl nawddsant y pentref, ac yn bwysig ym mywyd y bobol. Dywed meiri’r pentrefi nad yw’r esgobion yn fodlon trafod dim gyda nhw,  ac yn mynnu setlo popeth yn y llys – sy’n costo mwy nag y gall deugant o bobol, a’r rhan fwyaf erbyn hyn yn bensiynwyr, ei fforddio. Ond yn barod mae un pentref wedi ennill yr ermita yn ôl, ac un arall yn mynd drwy’r broses.

Cwyn arall yw bod yr eglwys wedi cofrestru eglwysi yn syth ar ôl i filiynau o ewros o arian cyhoeddus gael ei wario ar adnewyddu. Siawns na fydd yn derbyn y math yna o arian eto, a hithau yn awr yn berchennog, bydd yn rhaid iddi wneud drosti’i hun.

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: