Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Awst 30, 2011

Elwa o Wyliau 2

Yn gyntaf, dylwn i atgoffa pobl shwd un yw’r diwydiant ymwelwyr yma yn Asturias. Daw’r mwyafrif llethol o’r twristiaid o Madrid a rhannau eraill o Sbaen, yn bennaf er mwyn dianc rhag gwres yr haf a mwynhau gwyliau fel teulu ar y traeth.  Maen nhw’n dod flwyddyn ar ôl ei gilydd, ym aml am fod gyda nhw gysylltiadau teuluol.

Gyda’r argyfwng economaidd yn parhau, bydd rhain yn dal i ddod, ond efallai yn treulio llai o amser yn Asturias, ac yn bendant yn gwario llai o arian. Hyd y gwela’i mae dwy ffordd o ymateb, o ran cadw’r diwydiant i fynd a chadw swyddi pobl leol. Naill ai mae angen darparu atyniadau newydd, fydd ddim yn rhai costus ond bydd yn denu pobl i hala arian arnyn nhw, yn enwedig pan fydd y tywydd yn wael. Neu gellid ceisio hybu gwyliau arbennig, e.e. yn ymwneud â’r amgylchedd a bywyd cefn gwlad.

Mae ambell un i gael yn barod, fel yr ogof yn Cabrales sy’n arddangosfa i’r caws o’r un enw, neu ganolfan y fwltur barfog yn Benia de Onis. Mae’r ddau’n werth y daith (awr o’r arfordir, fwy neu lai), ac yn weddol rhad, ond maen nhw’n fach – lle i ryw 25-30 o ymwelwyr ar y pryd.   Ac mae yna broblem arall: mae’r canolfannau gwybodaeth yn aml yn ffaelu â rhoi gwybodaeth am atyniadau y tu fâs i’w tref neu ardal nhw’u hunain. Mae angen edrych ar y rheiny eto o safbwynt y twristiaid, sydd fel arfer ddim yn gweld gwahaniaeth rhwng un tref a’r nesaf ac sy’n barod i deithio.

Teithio. Ie. Bydd y fwyafrif llethol yn mynd yn eu ceir – sy ddim yn ddelfrydol os ydyn ni’n ceisio ennyn diddordeb yn yr amgylchedd. Beth am rwydwaith o bysus bach, fel Sherpas Eryri, yn rhedeg drwy’r dydd yn ystod yr haf er mwyn cysylltu pentrefi a mannau cychwyn teithiau cerdded? Eto, mae na enghreffftiau’n bodoli, ond maen nhw’n tueddu i fynd unwaith y diwrnod ac am ddiwrnod cyfan, mewn bws mawr. Mae maer newydd Ribadesella yn swyddog twristiaeth profesiynol: efallai dylwn i fynd i drafod y syniadau yma gyda hi.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: