Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 8, 2011

Codi’r Goeden – a Phlanhigion Eraill

Y diwrnod yr y lleuarth a’r nos mewn fiesta – rywbryd bydd yn rhaid imi gael hoe fach. Ond mae casglu ffrwyth, llysiau a pherlysiau yr adeg yma o’r flwyddyn a’u paratoi ar gyfer bwyta nawr neu eu cadw yn bleser o’r mwyaf.

Heddiw tro’r perlysiau oedd hi. Roeddwn i eisoes wedi tynnu planhigion y coriander yn gyfan pan ddechreuon nhw sychu, gafael yn y gwreiddiau a gwthio’r pen blaen i fewn i gas gobennydd. Wedyn fe arhoson nhw ar y corredor   – balconi – sy’n wynebu’r de am chwech wythnos, a’r dasg heddiw oedd gwahanu’r hadau o’r gweddillion a’u cadw, rhai er mwyn hau flwyddyn nesaf, eraill yng nghwpwrdd y gegin. Mintys y graig (marjoram) wedyn: eto roeddwn i wedi dechrau sbel yn ôl gan dorri llwyth o frigau, a’u dodi nhw mewn rhidyll ar silff uchel yn y gegin i sychu. Dim ond tynnu’r dail a’r blodau sychion o’r brigau heddiw, a dyna ni.

Ac mae gwaith y tomatos yn parhau ddiwrnod ar ôl ei gilydd. Golchi, torri, rhostio gyda pherlysiau a garlleg, gweithio cawl, gweithio saws. Popeth er mwyn cael blas yr haf a’r haul o fewn cyrraedd yn ystod misoedd yr hirlwm. A chofio wrth gwrs bod cenedlaethau o bobl wedi gwneud hyn heb gymorth y rhewgell.

Dyma’r paratoadau ar gyfer fiesta neithiwr: crwts y pentre nesaf yn codi coeden ewcalipws 40m o hyd, mynd â hi drwy’r strydoedd (rownd corneli!) ac yna ei ‘phlannu’ yn sgwâr y capel (h.y. eglwys fach). Wedi hynny, pawb yn cael picnic a digon o seidr ac yn dawnsio tan wedi 3 (dyna pryd aethom ni adref.) Noson gynnar heno.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: