Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 13, 2011

O’r Gegin: Cyffaith Ffigys

Nôl i’r lleuarth, addewais i neithiwr. Wel nid felly y bu, oherwydd y tywydd. Mae’n bwrw glaw am y tro cyntaf ers dyddiau lawer: y glaw mân hwnnw sy’n ymdreiddio hyd at yr esgyrn os byddi di’n gweithio yn yr awyr agored. Rhai dyletswyddau angenrheidiol fel casglu tomatos a mynd a’r bwced compost lan i’r domen, ond ar wahân i hynny, yn y gegin bûm i heddiw.

Canu cainc ar yr un hen thema: cadw blas yr haf dros y gaeaf. Y tro yma, hufen iâ mafon a chyffaith ffigys. Rysait yr wyf i newydd ei chael ar wefan hynod ddefnyddiol taste.com o Awstralia yw’r cyffaith, a dyma hi. Rhaid dechrau ddiwrnod ymlaen llaw.

Dod 1kg o ffigys aeddfed, wedi eu torri’n chwarteri (o leiaf. mae’n dibynnu ar eu maint nhw), 500g siwgir caster (gorau oll os wyt ti wedi ei gadw gyda choden fanila. Os na, dod goden wedi ei thorri ar ei hyd a’r hadau ohoni ar wahân), croen a sudd 1 lemwn, y croen mewn stribedi, ac 1 rhisglyn o sinamon, mewn powlen fawr, ei gorchuddio a’i gadael dros nos.

Y bore wedyn, tynna’r sinamon, y croen lemwn a’r goden fanila a’u dodi nhw mewn sgwâr o fwslin. Dod y gweddill mewn sosban fawr a dod â hi i bwynt berwi yn ddigon araf. Berwi wedyn am 45 munud. Y gwahaniaeth gyda chyffeithiau eraill yw bod y ffigys yn gwneud yn well o’u berwi am fwy o amser ond ddim mor ffyrnig.

Pan fydd y cyffaith yn barod i sefydlogi, tynna’r bag mwslin a dod y cyffaith mewn jarrau sydd wedi eu golchi a’u sychu yn y ffwrn i’w diheintio.


Responses

  1. Swnio’n hyfryd. Nid oes lle yma ar gyfer ffigysen, ond mae’r cynllun rhandiroedd yn symud ymlaen, a gyda lwc byddant yn barod i’w trin erbyn gwanwyn 2012. Mwy o le o’r diwedd!
    Yr haf wedi bod yn drychinebus eto yma, a dim golwg am ha’ bach Mihangel. Y pys a’r ffa melyn yr unig bethau sy’n llwyddiant yma, ond rydym yn cael ail gnwd go-lew o fefus rwan, serch ein bod yn gorfod cystadlu amdanynt efo adar, llygod, gwlithod, morgrug, a nadroedd miltroed!
    Mae’n flwyddyn dda am ffrwythau gwyllt hefyd. Dwi wedi gwneud jam damsons dros y penwythnos, ac mae’r afalau surion a’r eirin tagu yn drwm ar y coed…

    • Da clywed oddi wrthyt ti eto. Mae ffrwythau´r perthi wedi bod yn eisiau fan hyn eleni: yr eirin gwlanog bach a´r mwyar duon yn fethiant. Ac yn y berllan bydd rhaid inni gael gwared ar ambell goeden a dewis beth fydd yr arbrawf nesaf! Ond mae’r ffigys a’r mafon yn gwneud lan am hynny.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: