Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 18, 2011

Bugeiliaid Newydd

Un o’r ychydig bethau gobeithiol ym maes busnes a gwaith Asturias yw’r modd y mae amaethwyr ifainc yn dod at ei gilydd i sbarduno ffyrdd newydd o weithio ac o werthu eu cynnyrch. Yn ardaloedd lleiaf datblygedig y dalaith, sef mynyddoedd y dwyrain a’r gorllewin, y mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw, ac yn cynhyrchu popeth o gig eidion i fêl.

Maen nhw’n bobl sydd, yn ôl y wybodaeth y maen nhw eu hunain wedi dodi ar eu gwefan, Asturias Sostenible, yn ymwybodol iawn o sut y mae eu gwaith nhw yn effeithio ar, ac yn gallu bod o les i yr amgylchedd o’u cwmpas: cydnabod er enghraifft y bydd y cadno neu’r fwltyr yn mynd ag ambell un o’r ddiadell, ac yn gweld hynny’n rhywbeth sydd o fudd i holl natur y mynydd (hyd at ryw bwynt….)

Fydd y sector bychan yma byth yn gallu gwneud lan am y miloedd o swyddi sydd wedi diflannu yng nghymoedd y glo ac yn y gweithfeydd metal, ond o bosib y bydd yn gallu gwneud rhywbeth i atal y diboblogi cyson yn yr ardaloedd mynyddig. A thrwy werthu’n ehangach, efallai y bydd mwy o ymwelwyr yn cael eu denu i’r Picos de Europa hefyd, a busnes mawr arall yr ardal yn elwa.

Ac am unwaith mae ‘na rywbeth y gallaf ei wneud:  drwy ymuno fel aelod unigol neu ffurfio grŵp o gymdogion neu gyfeillion i brynu ar y cŷd.  Achos y nôd yw gwerthu’n uniongyrchol o’r fferm i’r gegin, ac felly ennill pris teg am eu cynnyrch heb orfod rhannu’r elw gyda chyfanwerthwyr ayyb.

O ie, fe welsom ni’r gêm: yn falch o’r canlyniad wrth gwrs, ond roedd y bois yn chwarae’n well yr wythnos ddiwethaf.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: