Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 20, 2011

Drws Newydd yn Agor

Rhyfedd fel mae bywyd weithiau yn agor drws newydd a rhoi’r dewis inni fynd drwyddo neu beidio.

Roedd hi mor braf y bore ‘ma, es i lawr i’r traeth i ymdrochi. Ac yno y cwrddais â menyw o un o’r pentrefi cyfagos. Roeddwn i wedi ei gweld hi yno o’r blaen, ond heb siarad â hi, dim ond cyfarch ein gilydd. Ond heddiw dim ond hi a fi oedd yno, felly dyma gyflwyno’n hunain, siarad am y tywydd a’r ardd a’r teulu.

Hanes ei meibion oedd yn ei phoeni’n fwy na dim. Y ddau ohonyn nhw, erbyn hyn yng nghanol eu hugeiniau, wedi mynd i’r coleg; y cyntaf o’r teulu i wneud hynny. A’r ddau, serch hynny, yn chwilio am swyddi o hyd. Ac yna fe edrychodd yn syth ataf i ac adrodd fel yr oedd yr ifanca’ eisiau cael gwersi Saesneg – sgyrsiau yn hytrach na gwersi ffurfiol, achos roedd e eisoes wedi astudio’r gramadeg. Roedd e’n credu y byddai siawns gwell gydag ef petai wedi meistroli’r Saesneg – ar ac raddfa swyddi Ewropeaidd, rwy’n sicr ei fod yn iawn.

Fe welais i’r drws yn agor, ac er nad oeddwn i erioed bod eisiau dysgu, fe gerddais yn syth drwodd. Iawn medde fi, dyma’r rhif ffôn, dwêd wrtho am alw. Beth arall y gallen i fod wedi’i wneud? Os oes gyda ti rywbeth i’w gynnig, a rhywun arall mewn angen – rhaid cerdded drwy’r drws.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: