Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Medi 21, 2011

Pwy Bia’r Afon?

Dadl dair-ochrog yw hi: rhwng y pysgotwyr, sydd eisiau cael y cyfle i ddal gymaint o eog a brithyll ag sy’n bosib, perchnogion y cwmniau ceufad, sydd yn dibynnu ar yr afon Sella i gynnal eu busnes, ac amddiffynwyr yr amgylchedd, sydd am weld cyfyngu ar y ddau weithgaredd.

Fe ddaeth hi i’r amlwg pan gyhoeddodd llywodraeth newydd Asturias eu bod yn ystyried cyfyngu ar y ceufadau er mwyn adfer poblogaeth yr eog. Ymateb y cwmniau twristiaeth oedd darogan y byddai cannoedd o bobl yn colli eu swyddi petai’r gwaharddiad yn dod i rym, a honni bod yr awdurdod yn cefnogi’r pysgotwyr yn hytrach na’r pysgod. (Mae ‘na ffordd hawdd o weld a yw hyn yn wir: ar hyn o bryd dim ond deufis o’r tymor mae’r pysgotwyr yn cael mynd ag unrhyw bysgod maen nhw’n ei ddal, yn hytrach na’i ddodi fe nôl yn yr afon yn fyw. Tybed a fydd unrhyw newid yn hynny?)

Heddiw mae cymdeithas y pysgotwyr wedi awgrymu rhannu’r afon. Gan fod tymor y ceufadau a thymor yr eog yn cydfynd, medden nhw, pam na chawn ni geufadau rhwng Arriondas a’r môr, lle mae’r afon yn ddyfnach, ond nid ymhellach lan yr afon. Dydyn nhw ddim, wrth gwrs, yn dweud y bydden nhw’n fodlon rhoi’r gorau i bysgota yn unrhyw ran o’r Sella.


Responses

  1. Mae pysgotwyr yn afresymol ymhob man. Mae Afon Tryweryn, lle mae’r Ganolfan Ddŵr Gwyn, yn gartref i ddyfrgwn, meddir. Yn amlwg, dydy ceufadio ddim yn amharu arnyn nhw. Mae’r syniad y byddai eogiaid, sy’n croesi’r môr ac yn ymdopi yn iawn gyda phob math o storom, a dŵr gwyllt ar afon sy’n dod â boncyffion a choed i lawr, yn cael eu dychryn gan geufadau’n rhyfedd. Yn y bôn, mae pysgotwyr yn meddwl fod ganddyn hawl i gael yr afon iddynt hwy eu hunain ac yn chwilio am ryw gyfiawnhâd i’w hunanoldeb.

    • Diweddariad ar y stori yn y blog heddiw – a’r helwyr hefyd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: