Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 3, 2011

Bugeliaid Newydd Tystysgrifedig

Y penwythnos yma fe dderbyniodd tri o bobl ifainc eu tystysgrifau fel pastores – bugeiliaid y mynydd sydd hefyd yn gwneud caws yn y modd traddodiadol. Da iawn meddech chi, dim ond wythnos yn ôl roeddwn ni’n esbonio taw dim ond pedwar oedd ar ôl yn gwneud caws felly ac yn dweud mor dda oedd ei flas.

Bu’r 3 myfyriwr yn gweithio yn ardal y Lagos yn y Picos gyda gwartheg a geifr, gan fyw yno ar y mynydd am 6 mis. Ac ar ddiwedd y cwrs roedd y tri yn dweud cymaint yr oedden nhw wedi mwynhau’r profiad ac y byddai’n dda ganddyn nhw ddilyn y trywydd yma’n barhaol. Ond: mae un yn dod o Madrid, un arall o ynysoedd Canarias a’r trydydd o Zamorra yng nghanol gorllewin Sbaen. Doedd dim un yn meddwl y gallen nhw cael tŷ na gwaith yn y Picos de Europa. Bu nifer o bobl yn gofyn beth oedd pwynt, felly, eu haddysgu nhw?

Gyda llaw mae un o uchel swyddogion Ardal y Llynnoedd yn Lloegr wedi bod yno’r wythnos hon hefyd i gymharu ffyrdd o gadw traddodiau ardal fynyddig yn fyw. Roedd e’n gweld bod llawer o’r problemau’n debyg iawn yn y ddau le – heblaw wrth gwrs am y bleiddiaid, un peth sydd ddim yn effeithio ar fugeiliaid Lloegr.


Responses

  1. Pam na allan nhw gael tŷ yn y Picos de Europa? Oes cyfyngiad ar ‘bobl dwad’ yn prynnu tai, neu jyst diffyg tai o gwbl yn yr ardal neu prisiau afresymol o uchel?

    • Na, does dim cyfyngiadau ar bwy sy’n prynu tai. Mae pob ardal borfa fynyddig yn gysylltiedig â phentref neilltuol i lawr yn y dyffrynoedd. Yn y pentrefi, mae nifer o dai wedi cwympo yn adfeilion oherwydd cymysgedd o ddiboblogi a’r deddfau ynglŷn ag etifeddiaeth, sydd yn rhannu eiddo rhwng nifer o berthnasau – a’r rheiny yn aml yn anodd cael gafael arnyn nhw. Wneith neb dim â’r tai nes bod pob etifedd wedi cytuno. Mae’r tai eraill, yn awr yn llai niferus, naill ai’n gartrefi i bobl rownd y flwyddyn neu maen nhw’n dai haf, fel arfer yn perthyn i bobl o’r teulu fu unwaith yn ffermio yno. Pan fydd un o’r rhain yn dod ar y farchnad, maen nhw’n ddrud. O fewn y Parc ei hun does dim modd codi tŷ o gwbl, ond mae digon o’r pentrefi y tu allan i’w ffiniau, a byddai rhywun yn cael caniatâd i godi tŷ yno – ond wedyn byddai eisiau morgais, ar gyflog bugail….. Dim yn amhosib, felly, ond yn anodd.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: