Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 26, 2011

Pysgotwyr Eisiau Clawdd

Yr etholiad yn nesáu, ac mae grwpiau lleol yn dechrau cyhoeddi cynlluniau yn y gobaith y bydd y naill blaid neu’r llall yn eu mabwysiadu nhw. Mae pysgotwyr cychod Ribadesella am weld clawdd môr fydd yn ei gwneud hi’n haws gadael y cei a dychwelyd. Ar hyn o bryd mae bar tywod yn aber afon Sella – sydd wrth gwrs yn newid ei faint ac yn symud o bryd i’w gilydd – yn eu costio nhw rhwng 40 a 60 diwrnod o waith y flwyddyn, a hynny ar gyfnod pryd mae ‘na gyfyngiadau llym ar i nifer o ddyddiau maen nhw’n cael mynd mâs.

Yr hyn maen nhw eisiau yw clawdd o flociau mawr o goncrîd yn ymestyn o’r creigiau y tu cefn i’r cwch, fwy neu lai ar draws y llun, er mwyn cadw’r tywod rhag casglu ar y bar. Mae’n gynllun sydd wedi ei wireddu ers blynyddoedd yn Llanes, y porthladd nesaf i’r dwyrain:

lle maen nhw hefyd wedi creu rhywbeth bach ychwanegol i ddiddanu’r ymwelwyr sy’n mynd am dro o gwmpas yr harbwr. Yn Ribadesella, hyd yn hyn, dim ond y ddwy blaid lleiaf ar y cyngor sydd wedi cefnogi galw’r pysgotwyr. Ond cyhyd â’u bod yn edrych yn fanwl ar yr effeithiau ar fywyd gwyllt yr afon a’r môr cyfagos (e.e. gwelyau cregyn gleision) rwy’n ei gweld yn syniad eithaf da.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: