Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Hydref 28, 2011

A Fynnan Fynd i Forio?

Syniad diweddaraf y bobl sy’n ceisio datblygu twristiaeth yn Ribadesella yw bod ymwelwyr yn cael mynd mâs ar gychod pysgota ‘yn ystod diwrnod gwaith arferol’. Byddai’n rhaid prynu tocyn i gael y profiad, a’r gobaith yw y byddai’n dod â’r twristiaid wyneb yn wyneb â hen draddodiadau’r ardal. Y broblem fwyaf a welaf i yw bod cychod Ribadesella fel arfer yn hwylio am 3 o’r gloch y bore ac yn cyrraedd yn ôl tua 6pm. Rwy’n amau y byddai’n rhaid trefnu teithiau llai fel cyfle i flasu’r peth cyn hala cymaint o amser ar y tonnau.

Cei Ribadesella ffoto: cathasturias

Ond pe baen nhw’n cael hwyl ar y morio, mae cyfle gwych arall ar gael, y tro yma yn Catalunya. Yno, mae pysgotwyr yr atún rojo, thunnus thynnus neu’r tiwna asgell las, yn barod i gynnig taith sydd wedi cythruddo llawer. Yr un yw’r syniad yn y bôn, bod twristiaid yn gweld gwir fywyd y môr. Ond yn ogystal â nofio rhwng cewyll y pysgod anferth (hyd at 600k, maint bustach), fe fyddan nhw’n gwylio proses eu lladd. Yn fanwl, fe fyddan nhw’n gweld deifiwr yn eu saethu, yn gweld eu pennau’n cael eu torri gan lif trydan, ac yn gweld y cig yn cael ei baratoi ar gyfer ei allforio i Siapan, lle mae’n cael ei fwyta fel sushi neu sashimi.

Mae’n fusnes proffidiol iawn, ond rhaid cofio bod y tiwna asgell las ar fin diflannu yn 2007. Yn awr mae’r cwmni pysgota yn dweud bod digonedd ym Môr y Canoldir. Maen nhw’n eu hela, yn towlu rhwydi o’u hamgylch, ac yn eu cadw fel ‘na am flwyddyn gron tra’n eu bwydo er mwyn magu’u pwysau nhw. Ac mae un peth yn taro nodyn annymunol iawn: mae’r cwmni’n sôn am ‘hyn a hyn o dunnelli’ yn byw yn y cewyll, nid ‘hyn a hyd o bysgod byw’.

Bydd y ddadl am niferoedd y tiwna asgell las yn parhau, ond yn barod mae Greenpeace wedi galw’r teithiau twristaidd yn ‘syrcas’, ac yn ymgais i ennill rhyfel barn y bobl.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: