Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 23, 2011

Bysus y Picos

Pythefnos i fynd tan y puente (gŵyl gyhoeddus) nesaf, ac mae llywodraeth Asturias (yn nwylo Foro Asturias Ciudadanos) wedi crafu hen grachen wrth awgrymu bod angen newid y Cynllun Trafnidiaeth sy’n rheoli ymweliadau twristiaid ag Eglwys Covadonga a’r llynnoedd uwchlaw. Covadonga yw prif atyniad y Picos de Europa heb os nac onibai: yr eglwys ei hunan gyda’i chysylltiadau brenhinol a gwlatgarol (Astwraidd a Sbeinig), ac wedyn y llynnoedd, lle mae pobl sydd ddim yn gallu, neu am ryw reswm ddim yn hoff o gerdded, yn mynd i weld y mynyddoedd ar eu gorau.

bws.llyn Enol.ben bore ffoto:cathasturias

 

Ceir preifat yn cael eu gwahardd rhwng 08.00 a 20.00 drwy’r haf a thros y gwyliau mawr eraill. Parcio yn y gwaelod ac aros am fws (wneith ddim stopio ond yn yr eglwys ac yng nghanolfan ymwelwyr y llynnoedd, sy’n boen os wyt ti eisiau dechrau taith gerdded mewn man arall). Cwynion gan westwyr a pherchnogion bwytai ar hyd rhan isa’r heol am ddiffyg cwsmeriaid. Mae gyrwyr tacsis lleol wedi dweud eu barn yn blaen ac yn gynnar: ‘cau’r meysydd parcio nesa’ at yr eglwys’ fel y bydd pobl yn fwy tebyg o fynd mewn tacsi.

Ond y drwg yn y caws yw hyn, fel arfer pan fydd cynllun mawr yn cael ei gynnig i ddatrys problem unigol: does neb wedi edrych ar y sefyllfa drafnidiaeth drwy gydol y Picos. Os bydd teulu gyda phlant bach yn ymweld â’r llynnoedd, dydyn nhw ddim yn debyg o hala mwy na dair awr, hyd yn oed â chymryd y bws, i fynd lan, edrych o gwmpas a dod i lawr. Wedyn maen nhw eisiau mynd i rywle arall – yn y car.  Ar un pryd roedd sôn am gael pafin symudol rhwng y maes parcio olaf a’r eglwys, ond does dim arian er ei gyfer.

Tri awgrym oddi wrthyf i, te: byddai’n dda petai’r bysus yn stopio mewn llefydd ar yr heol i godi neu adael teithwyr; a phetai gyrwyr y bysus (neu rhywun arall) yn gallu rhoi esboniadau ar y ffordd lan ynglŷn â’r llefydd o gwmpas. Mae ambell un yn gwneud o’i wirfodd yn barod.

Ond y mwyaf o’r tri hyn yw’r angen i ddatblygu trafnidiaeth (bysus mini?) i fynd â theithwyr o un rhan o’r Picos i arall, o fore gwyn tan nos.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: