Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Tachwedd 26, 2011

App Ribadesella

Swyddog twristiaeth oedd arweinydd cyngor Ribadesella cyn iddi fentro i fyd gwleidyddiaeth, ac mae ôl y hen  alwad ar ei blaenoriaethau presennol. Y gwir yw taw dyma’r diwydiant mwyaf o lawer iawn cyhyd ag y mae ennill bywoliaeth yn y dref a’r ardal yn y cwestiwn, ac os am ei ddatblygu bydd  rhaid gwneud rhywbeth i ymestyn y tymor y tu fâs i ddeufis yr haf ac wythnos y Pasg.

Ribadesella, Hydref ffoto:cathasturias

Dyma mynd ati felly i ofyn i’r twristiaid beth oedd yn plesio a pha broblemau oedd ganddynt. Doedden nhw ddim yn gofyn barn y bobl hynny sy’n dod am fis bob blwyddyn i’w tŷ haf, ond y rhai sy’n aros mewn gwesty, casa rural (gwely a brecwast yn un o’r pentrefi gwledig) neu faes pebyll/carafanau. Ac roedd yr atebion yn eglur: ie i’r lle, y bwyd, pethau i’w gwneud – hyd yn oed y pris. Na, i’r arwyddion a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim llawer y medrith maeres Ribadesella ei gyflawni ynglŷn â bysus a threnau: nid y hi sy’n llunio’r amserlenni (ac o’u darllen yn fanwl mae’n amlwg nad yw cwmniau heol a rheilffordd yn siarad â’i gilydd, achos dydyn nhw braidd byth yn cyd-rhedeg). Ond mae hi’n gallu gwella arwyddion y dref, ac yn fwy na hynny, mae hi a’i chriw wrthi’n datblygu app Ribadesella fydd yn tywys ymwelwyr o gwmpas y dref drwy eu ffôn. Dim dyddiad eto, ond gobeithio y bydd yn barod erbyn dechrau’r haf nesaf.

 


Responses

  1. Falch o glywed bod rhywbeth yn cael ei wneud er mwyn codi ymwybyddiaeth o Astwrias, rhan arbennig o’r byd. Yw’r hen AVE yn dal i fynd dim ond cwpl o weithiau’r dydd? Cofiaf ddal hwnnw o Gijon i Aviles ryw wyth mlynedd yn ol.

    • y FEVE rwyt ti’n ei feddwl? Ydy ac yn mynd yr holl ffordd i Santander ar hyd yr arfordir – ond yn araf iawn. Y trên cyflym iawn yw’r AVE, a dyw hwnnw ddim wedi cyrraedd Asturias o gwbl eto.

  2. Sori fi wnaeth drysu! Mae’n sbel ers i mi fod nol i Astwrias, gobeithio ca’i gyfle rywbryd dros yr haf. Mae’n drueni nad yw’r trenau cyflym wedi cyrraedd eto, Wi’n cofio’r teithiau gweddol hir lawr i Madrid ar yr Alsa. Mae’n debyg bydd yn rhaid gwneud yr un siwrnai hir eto y flwyddyn nesaf!


Gadael Ymateb i eldegales Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: