Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 20, 2011

Bywyd Newydd i Bentrefi Bach

Cael mwy o bobl i fyw yn y pentrefi cefn gwlad. Mae’r nod yn swnio’n un da, yn enwedig os wyt ti’n un o’r ychydig sydd ar ôl ac yn dechrau mynd yn hen. Angen bywyd newydd fan hyn, siŵr iawn. Y broblem, mewn rhai pentrefi yma yn nwyrain Asturias, yw eu bod mewn dosbarth arbennig ar gyfer cynllunio ac adeiladu, a dim ond amaethwyr neu weithwyr tir sy’n cael codi tai newydd.

Ond meddet ti, mae ‘na ddigon o dai yn y pentrefi yma, tai’r holl drigolion sydd wedi ymadael dros y blynyddoedd, yn awr fwy neu lai’n adfeilion. Wel oes. Ac yn ôl y cyngor lleol mae caniatad eisoes yn bod i ail-godi ar safle hen dŷ. Ond y ffaith yw nad dyna beth mae pobl eisiau. Yn enwedig os ydyn nhw’n symud o’r dref. Mae gyda nhw syniad o dŷ â digon o le ynddo, popeth yn newydd sbon. Ar y cyfan, bach yw’r hen dai, er bod gyda nhw adeiladau eraill (ysguboriau, e.e.) fel arfer ynghlwm wrthyn nhw.

Ychydig iawn yw’r bobl leol sy’n etifeddu adfail ac yn ei adnewyddu. Ond yn awr gan fod yr arian wedi rhedeg mâs, rwy’n credu bydd rhaid i fwy ohonyn nhw sylweddoli bod ail-ddefnyddio hen dŷ yn well syniad o lawer. Os ydyn ni am weld y pentrefi anghysbell yn bywiogi, dyna’r math o bobl sy’n mynd i wneud e, pobl sydd ag ots am bethau. Nid pobl sydd dim ond eisiau tŷ crand mewn lle pert.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: