Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 24, 2011

Tai ar Werth

Un o’r syniadau sydd gan brif weinidog newydd Sbaen, Mariano Rajoy, yn ei ymdrech i ddringo o’r pwll dwfn economaidd yw bod y banciau yn gwerthu’r miloedd o dai a fflatiau sydd gyda nhw ‘am bris rhesymol’. Mae’r banciau wedi cael eu gadael gyda’r holl eiddo yma oherwydd methiant busnesau a benthycwyr: adeiladwyr wedi mynd i’r wal, prynwyr wedi colli gwaith. Pwy felly sy’n mynd i brynu’r tai hyn?

Mae sibrydion am ‘y Rwsiaid’ fydd yn achub y dydd, ond yn wir yr unig rai sy’n mynd i brynu yn Sbaen yw’r un rhai cyfoethocaf oll sydd eisoes yn prynu yn Llundain. Plastai crand gydag aceri o dir? Ie. Fflatiau 2 lofft yn rhannu pwll-nofio gyda chant o rai eraill? Dim diolch.

Ond eto mae’n wir taw dyma graidd y broblem dyled yn Sbaen. Roedd y llywodraeth (newydd-ymadawedig) wedi cadw at reolau’r parth € yn fanwl gywir, ac mae’r dyled cyhoeddus felly yn dal yn isel o’i gymharu hyd yn oed â’r Almaen. Ninnau’r bobl oedd yn benthyg, yn credu yn y tŵf yn y farchnad tai, ac yna’n methu talu’n ôl. Mae stori (un o lu) yn y papur heddiw am fugail o Gambia ddaeth i Sbaen i chwilio am waith, mwynhau 3 blynedd da yn y diwydiant adeiladu, prynu fflat, colli swydd, ildio’r fflat i’r banc, ac sydd yn awr yn dychwelyd i Gambia at ei braidd.

Na, yn fy marn i beth sy’n debyg o ddigwydd yw hyn: bydd pobl neu gwmniau sydd yn dal ag arian yn eu côd yn manteisio ar y cyfle i brynu fflatiau’n rhad a’u gosod nhw. Byddan nhw’n gallu dewis eu lleoliadau er mwyn sicrhau bod digon o ddarpar-denantiaid yn yr ardal yn ennill digon i’w talu. Bydd y gweddill yn (gorfod) cael eu defnyddio fel llety i’r bobl sydd yn ddiwaith neu’n sâl.

Diolch byth dyw e ddim cymaint o broblem yn Asturias achos roeddem ni ar ei hôl hi pan ddechreuodd y bŵm; cafodd llai o dai eu codi, a phan chwalwyd y cwbl gadawyd yn amddifad cannoedd o gynlluniau a thrwyddedau adeiladau yn hytrach na miloedd o dai gwag. Dim cysur i’r bobl a gollodd eu gwaith, wrth gwrs.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: