Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 30, 2011

Meddwl am yr Ardd

Daeth yr amser i feddwl beth sydd angen ei wneud yn yr ardd yn ystod y misoedd nesaf. Teimlad od braidd gyda chymaint o’r dail yn dal yn eu lle, ond dyna fe.

Yn gyntaf, y pethau mawr. Bydd rhaid cwympo coeden neu ddwy. Nid o achos henaint, ond oherwydd niwed. Mae un o’r coed cnau Ffrengig wedi bod yn gwyro mâs dros yr heol fach ers inni brynu’r tŷ, yn fwy na dim oherwydd y ffwng sydd wedi bwyta un ochr o’r boncyff, ac oddi mewn hefyd, yn ei ran isaf.

Ac yna mae’r mimosa. Ar y chwith yn y llun yma mae’r mimosa ifanc, llawn dail a bron yn blodeuo (llai na mis i fynd). Y tu cefn iddi, ar y dde, mae’r fam. Fel y gwelir mae ganddi un gangen sy’n ymestyn tua’r de ac sy’n iach, ond mae gweddill y goeden wedi bod yn marw ers iddi gael ei tharo gan wyntoedd cryfion ryw dair blynedd yn ôl a cholli hanner ei boncyff. Gwyrth ei bod hi wedi goroesi gymaint.

Fe allwn ni dorri’r mimosa ein hunain: mae’r gŵr wedi torri lot yn barod i’w gwneud yn ddiogel lle roedd hi’n estyn dros yr heol. Ond mae’r goeden cnau reit yn ymyl yr heol, ac yn amhosib ei thorri o’r ardd, felly bydd rhaid inni gael rhywun i ddod i wneud e.

Wedyn bydd rhaid edrych ar y pethau na wnaeth yn dda yn y lleuarth y llynedd, fel y ffa mawr a’r wynwns, a cheisio penderfynu pam (dim digon o law, efallai), a gweithio mâs os bydd rhaid ehangu’r sustem dŵrhau. Yn anffodus mae’n well gan yr ymennydd bach ddarllen llyfrau na wynebu problemau felly!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: