Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Rhagfyr 31, 2011

Draw Draw o Tseina…

Sawl un sy’n cofio gweld hen ffilm Owen Edwards ar daith ym Mhatagonia, a phlant bach y Wladfa’n canu am ‘blant bach melynion’  oedd yn byw ‘draw draw yn Tseina’? Daeth tro ar fyd ers hynny hyd yn oed yn eithafoedd De’r Amerig:

Mae’n hysbys ers tro bod Beijing wedi bod yn prynu tir amaethyddol da yn yr Affrig, yn enwedig yn nyffryn afon Nîl. Eisoes cafodd miloedd o frodorion yr ardaloedd hyn eu troi mâs, oherwydd dim ond hawliau traddodiadol oedd gyda nhw dros y tir, ac nid perchnogaeth. Yn awr maen nhw wedi dechrau llygadu De’r Amerig.

Mae’n amlwg pam mae Tseina eisiau cynhyrchu mwy o fwyd dramor; ar hyn o bryd maen nhw’n mewnforio gwerth $28bn y flwyddyn yn ôl ffigyrau Swyddfa Tollau’r wlad. Nid yn unig mae mwy o bobl yn Tseina, ond mae mwy ohonyn nhw’n ennill arian ac yn gofyn bwyd gwell. Mae Beijing felly yn mewnforio bwyd anifeiliaid cig yn ogystal â bwyd pobl. Yn naturiol, maen nhw’n ceisio cael mwy o reolaeth ar y cyflenwad drwy brynu neu rentu tir a’i dyfu fe eu hunain. Ac un o’r pethau mae nhw fwyaf eu hangen yw ffa soya.

Sy’n dod â ni nôl i Batagonia. Mae llywodraeth talaith Rio Negro, ar ffin ogleddol Chubut, wedi dod i gytundeb gydag un o’r cwmniau mawr amaethyddol sy bia llywodraeth Tseina. Bydd y cwmni’n talu $1.4bn i io Negro, ac yn gosod sustem dwrhau anferth dros 320,000ha o dir er mwyn cael eu ffermio a mynd a’r cynnyrch dros gyfnod o 20 mlynedd. Mae llywodraeth yr Ariannin wedi cael ofn wrth weld sut mae Tseina wedi prynu tir mewn mannau eraill o’r wlad, a hefyd yn Brasil ac yn Uruguay. Mae nhw wrthi nawr (er gwaethaf salwch y llywydd Cristina Fernandez) yn llunio deddf i rwystro estroniaid rhag prynu mwy na 15% o diroedd yr wlad.

Ble nesaf i Beijing?

 


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: