Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 1, 2012

Calennig Peryglus

Blwyddyn Newydd Dda!

A dyna’n union yr hyn a glywid neithiwr wrth i drigolion pentref amaethyddol Villar de Cañas (awr a hanner mewn car o Madrid, ond mewn byd arall) dderbyn yr hyn y maen nhw wedi bod yn gofyn amdano cyhyd: storfa gwastraff niwcliar.

Dyw Sbaen ddim wedi dilyn trywydd yr Almaen (ar ôl Fukushima) a throi’i chefn ar ynni niwcliar. Mae wyth adweithydd yn cynhyrchu tua 18% o drydan y wlad, ychydig yn fwy na’r parciau haul a gwynt. Hyd yn hyn mae pob adweithydd wedi bod yn cadw gwastraff mewn pyllau cyfagos, ond mae’r rhain bron yn llawn ac erbyn hyn byddai creu rhai newydd yn annerbyniadwy o ran diogelwch. Storfa mewn adeilad cryf amdani felly, fydd yn cymryd holl wastraff adweithwyr Sbaen am 100 mlynedd – ‘sneb yn siarad llawer am beth sy’n digwydd wedyn.

Dychmyga nawr dy fod yn faer pentref neu dref fach. Mae’r llywodraeth (nhw sy’n gyfrifol am wastraff: mae’r gorsafoedd yn nwylo’r sector preifat) yn cynnig buddsoddi €750m, gan greu 300 o swyddi, parc technoleg a pharc busnes ar ben hynny. Mae dy bentref yn marw, yr ifainc wedi ymadael a’r hen bobl yn gweithio’r tir gystal ag a fedran nhw. Wyt ti’n dodi dy enw yn yr het? Fe wnaeth 8 lle, ryw 5 mlynedd yn ôl. Mewn rhai llefydd, wrth gwrs, doedd y tir ddim yn addas ar gyfer adeilad trwm iawn, nac ar gyfer y rheilffyrdd a heolydd fydd eu hangen.

Ar y rhestr fer, roedd Villar de Cañas yn sefyll yn 4ydd. O bedwar. Ond fe dynnwyd un yn ôl oherwydd gwrthwynebiad llywodraeth Catalunya, ac un arall oherwydd gwrthwynebiad lleol. Cwympodd y 3ydd oherwydd anghytuno mawr o fewn y PP, y blaid sydd yn awr yn llywodraethu yn Madrid. Dim ond Villar de Cañas oedd ar ôl.

Edrychwn ymlaen 30 mlynedd i’r dyfodol, gan anwybyddu unrhyw ddamweiniau posib. Bydd y gweithwyr adeiladu wedi ennill eu tamaid a symud ymlaen. Fe fydd y rhan fwyaf helaeth o drigolion Villar de Cañas heddiw wedi marw – o henaint. Y bobl fydd yn byw yno fydd yr ychydig dechnegwyr sydd ei angen ar y storfa – a synnen i damaid na fyddai’u teuluodd nhw’n byw’n ddigon pell i ffwrdd.  Fydd neb yn trin y caeau. Nid pentref fydd yno mwyach, ond gosodiad o adeiladau gwaith.

Datblygiad naturiol? Neu ddewis a orfodwyd ar y bobl oherwydd tlodi?


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: