Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 2, 2012

Sut i (Beidio) Werthu Tŷ

Rhagfyr 20fed, 2011: dywedodd Mariano Rajoy, y diwrnod cyn iddo gymryd drosodd fel prif weinidog, na fyddai’n codi gradd trethi.

Rhagfyr 30ain, 2011: cyhoeddodd dirprwy Rajoy, yn awr wrth y llyw, y byddai nid yn unig y dreth incwm ond hefyd trethi ar eiddo yn mynd lan – treth incwm o 7% i’r rhai cyfoethocaf.

Dydyn ni ddim eto wedi gweld manylion y newidiadau yn y trethi ar eiddo, ond maen nhw wedi mynd lan yn ddychrynllyd dros y dair blynedd ddiwethaf wrth i gynghorau ddod i ddeall bod ail-dosbarthu tir a thai fel ‘eiddo lle gellir adeiladu’ yn hytrach nag ‘eiddo cefn gwlad’ yn dod â’r miloedd i fewn. Ond y si’r tro yma yw y bydd y dreth ar brynu a gwerthu tŷ yn cael ei godi, ac yn enwedig felly ar gyfer tai sy’n costi ‘yn uwch na’r gyfartaledd’.

Dwi ddim yn gweld y pwynt fan hyn. Mae pris tai (a fflatiau, lle mae’r rhan fwyaf o Sbaenwyr yn byw) wedi disgyn yn aruthrol ers dechrau’r argyfwng, ac yn dal i wneud hynny. 15% yn Asturias yn ystod 2011 yn unig.  Teg dweud bod gormod wedi cael eu hadeiladu yn y lle cyntaf, ond beth sy’n digwydd nawr? Miloedd o deuluoedd bob mis yn gorfod trosglwyddo perchnogaeth eu cartref i’r banc, sydd wedyn yn ceisio’i werthu. Yn aflwyddiannus. Am fisoedd os nad blynyddoedd.  Gweithwyr adeiladu yn dal yn ddi-waith.

Mae nifer y tai sy’n cael eu gwerthu yn Asturias yn flynyddol wedi ei haneru, a hynny er gwaethaf ymdrech y llywodraeth PSOE i hybu gwerthiannau drwy ddod â’r dreth i lawr tan ddiwedd  2011. Dwi ddim yn credu bod codi trethi yn mynd i hybu gwerthiant, na gwaith, yn y sector pwysig yma.

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: