Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 6, 2012

Symudiadau Ariannol

O dipyn i beth yr ydym yn dechrau clywed lle bydd cyfyngiadau a thoriadau llywodreth newydd Sbaen yn gwasgu. Cyn yr etholiad, ddwedodd Mariano Rajoy fawr ddim am y manylion; yn awr os rhywbeth mae’n dweud llai. Mae’n hala ei ddirprwy-lywydd i siarad ar ei ran, ac mae honno wedi gwneud yn eglur na fydd Rajoy yn ymddangos yn y senedd tan y mis nesaf. Gobeithio’n wir fod beth fydd gyda fe i’w ddweud bryd hynny’n werth yr aros.

Mae cyrff y cyflogwyr wedi manteisio ar y bwlch i alw am fwy o gyfyngiadau ar gyflogau’r gweithwyr: rhewi pai pawb (ond y cyfarwyddwyr) am ddwy flynedd. Ac maen nhw eisiau haneru’r dyddiau sydd rhaid eu talu am gael gwared heb achos â gweithiwr i 20.  Mae’r undebau yn erbyn y cwbl, ond digon tebyg taw o blaid y cyflogwyr y bydd Rajoy pan siaredith e.

Un peth diddorol arall: bydd cyfyngiad ar faint sy’n gallu cael ei dalu mewn arian parod. Eto, dim manylion, ond y grêd y bydd unrhyw fil (bil) dros €1000 (mil) yn gorfod cael ei dalu ar ffurf siec neu’n electroneg. Amcan y newid yw lleihau’r farchnad ddu a chynyddu maint y trethi. Mae pobl fan hyn yn dal i ddefnyddio arian parod mewn symiau eithaf mawr: talu dros €100 yn yr archfarchnad er enghraifft, neu mewn tŷ bwyta. Ond sa’i erioed wedi gweld neb yn tynnu €1000 mâs o’i b/phoced!

Beth sydd yn wir yw bod y papur €500 wedi dod yn rhywbeth mae gangiau o droseddwyr yn ei olchi a’r rhan fwyaf o bobl fyth yn ei weld. Mae’n ei wneud yn hawdd iawn teithio ar draws Ewrop (neu’r byd) gyda lot fawr o arian poeth, a’i hala fe mewn busnesau cyfreithlon er mwyn ei lanhau.

Ac ar ddiwrnod olaf y Nadolig, nodyn bach ar ŵyl yr ystwyll: heddiw mae’r plant yn cael eu hanregion gan y doethion, neu’r brenhinoedd, ac felly yn Asturias dyw’r sêls ddim yn dechrau tan fory. Mae’r traddodiad masnachol hwnnw eisoes wedi ei golli yn Madrid, lle roedd y bargeinion ar gael o’r 2il Ionawr.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: