Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ionawr 7, 2012

Esgeulustod yn Bygwth Anifeiliaid

Flwyddyn yn ôl fe drosglwyddwyd rheolaeth Parc Cenedlaethol y Picos de Europa i gynrychiolwyr y dair cymuned sydd â thiroedd yno: Asturias, yn bennaf, ond hefyd Cantábria a Léon. Pawb yn llawn gobaith y byddai datganoli pwerau o Madrid yn gwella’r ffordd yr oedd y lle gwyllt a hyfryd hwn yn cael ei ddiogelu a’i ddatblygu.

Ond. Mae wedi cymryd drwy’r flwyddyn i’r pwyllgorau newydd gael eu sefydlu,  ac yn awr mae ‘na amheuaeth o ran y bobl sy’n caru’r amgylchfyd y bydd datblygu yn cael lle blaen a diogelu’n cael eu anghofio. Yr wythnos hon fe gyhoeddodd cyngor gwledig Onís eu bod nhw wedi dod i gytundeb gyda llywodraeth Asturias i wneud heol, yn lle’r llwybr pridd presennol, o ochr ogleddol y Parc hyd at y gweunydd uchaf. Byddai’r holl beth o fewn y Parc, sydd mewn egwyddor yn erbyn gwneud heolydd, ond hyd yn hyn ni chlywid gair o wrthwynebiad ganddynt.

Bwriad y cyngor, yn ôl eu cyhoeddiad, yw gwneud bywyd yn haws i fugeiliaid o’r ardal gyrraedd eu preiddiau ar y tir sy’n gysylltiedig â’u pentrefi. Fel arall byddan nhw’n gorfod cerdded rhan o’r ffordd (dim gymaint â hynny – dim ond 800m fydd y darn newydd!) neu yrru 40km lan heol y Llynnoedd. Yn ôl y gwrthwynebwyr, rhith yw hyn i gyd. Maen nhw’n dweud nad oes neb yn bugeilio mwyach ar y gweunydd ym mhen yr heol arfaethedig, a taw esgus yw e i gael heol fydd yn denu twristiaid mewn ceir, fyddai wedyn yn gallu dilyn cylchdaith o amgylch darn gorllewinol y Picos, gan gynnwys y llynnoedd enwog. Mae’r heolydd hyn wrth gwrs i fod i fugeiliaid yn unig, ond heolydd agored ydyn nhw, a ‘chydig o wardeniaid sydd.

Bydd mwy o geir, mwy o bobl, mwy o sŵn, yn siwr o darfu ar y bywyd gwyllt y mae’r Parc i fod i ddiogelu. Byddai hefyd yn gwneud y mynyddoedd yn llai ddeniadol i’r cerddwyr sy’n dod yma nawr. Ac ydy e’n wir y byddai busnesau twristaidd yr ardal ar eu hennill o gael mwy o ymwelwyr mewn ceir yn gallu croesi rhan o’r mynyddoedd? Dod am ddiwrnod mae’r bobl hyn: dim ond un cinio maen nhw’n gallu bwyta mewn diwrnod, un seidr, un hufen iâ. Mae’n hen bryd i bwyllgorau’r Parc benderfynu pa fath o dwristiaeth y maen nhw eisiau’i hybu, a dweud hynny’n blaen, yn lle’r esgeulustod presennol.

 

Advertisements

Responses

  1. Ia, mae ‘democratiaeth’ leol yn gallu bod yn beryg weithiau.
    Un effaith amlwg o greu ffyrdd a thraciau newydd i ucheldiroedd Cymru yn y ganrif ddwytha’ oedd colli cynefinoedd naturiol trwy wrtheithio glaswelltiroedd a draenio corsydd.
    Pwy bynnag sy’n rhedeg y parc, mae angen gwarchod cyfoeth botanegol y Picos.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: