Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Chwefror 28, 2012

O’r Ardd: yn y Gwynt

Ar y teras, yn wynebu’r de a’r mynyddoedd: haul twym fel haul Ebrill. Unwaith yr wyt ti’n camu mâs o loches y tŷ, yn enwedig tua’r dwyrain neu’r gogledd: gwynt main oer. Glaw sydd eisiau arnom mi a dweud y gwir, ond rhaid gwneud y gorau o’r cyfnod sych i gadw ymlaen gyda’r gwaith o glirio a thorri, a thorri’r lawnt yn daclus. Fydda’i byth yn siŵr a ddylwn i ddweud ‘lladd gwair’ achos nid lawnt fel y cyfryw yw’r borfa – ond wedyn mae yn cael ei dorri’n aml ac yn isel, heb gael amser i dyfu’n ormodol. Mae’n llawn chwyn hefyd, sawl math o ddant-y-llew a blodyn-y-menyn ymlusgol i’w gweld yn amlwg.

 

Mae rhai planhigion yn blodeuo’n hwyrach nag arfer eleni, efallai oherwydd yr oerfel ddiwedd mis Ionawr. Am y tro cyntaf, fe fydd cennin Pedr ar ôl at ddydd gŵyl Dewi. Ond mae arwyddion y gwanwyn yma: dyma’r olygfa o’r corredor (balconi). Yn y blaen, ffigysbren – egin ddail ond dim byd arall. Yn y canol, cenawon cyll wrth eu cannoedd, a thu ôl, dwy dderwen fytholwyrdd.

Mae’r madfall wedi ymddangos eto, a’r robin goch a chlochdariaid y cerrig yn fentrus iawn hyd nes bod un ohonom ni’n symud. Rhaid aros i bopeth i ddod yn ei amser, ond och, y dyheu am ddiwrnod diwyntog.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: