Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Mawrth 8, 2012

Dathlu ac Amddiffyn Menywod

Wyddwn i ddim fod Diwrnod Rhyngwladol y Merched wedi ei gynnal am y tro cyntaf dros ganrif yn ôl, ym 1911. Bryd hynny, dyrnaid o wledydd Ewrop a’i farciodd: erbyn hyn mae wedi ennill pwysigrwydd newydd wrth i filiynau o fenywod mewn gwledydd sy’n datblygu frwydro am driniaeth gyfartal gan eu cymdeithas. Dyddiau du, e.e. yn Afghanistan, lle yn ôl y sôn mae Karzai yn dawel anghofio ei addewidion ac mae ‘na berygl y bydd merched yn llithro nôl i’r raddfa gyfyngedig (yn gorfforol ac yn feddyliol) oedd ganddyn nhw o dan reolaeth y Taliban.

Ac yma yn Ewrop, lle roedd pobl dan yr argraff bod y frwydr wedi’i hen ennill, a neb yn boddran yn ormodol am y diwrnod hwn?  Eleni mae’n fwy amlwg nag erioed, ar bob raddfa o eiriau gwag ond cefnogol llywodraethau hyd at lu o negeseuon, lluniau a blogiau ar y cyfryngau cymdeithasol. Ac nid fel y diwrnod dathlu a fu 20 mlynedd yn ôl. Achos rydym ni’r menywod yn gweld beth sy’n digwydd yn ein bywydau, mewn amser economaidd anodd a gyda llywodraethau adain-dde yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop. Iawn, does neb yn dweud na chaiff merched fynd i’r ysgol: nid drwy gyfyngiadau agored y mae’r drefn newydd yn gweithio.

Beth sydd yn digwydd yw bod swyddi sector gyhoeddus, lle roedd yr amgylchiadau yn fwy ffafriol i ferched yn aml iawn, (oriau gwaith/gofal plant e.e.) yn diflannu. Mae gofal plant mewn oes lle mae rhan helaeth o famau’n byw’n bell o’u mamau nhw yn destun sydd rhaid ei gymryd o ddifri.

Os nad wyt ti’n ennill cyflog teidi, elli di ddim fforddio meithrinfa – a does na ddim digon beth bynnag. Os wyt ti’n gorfod teithio awr a mwy i gyrraedd y gwaith, a mynd â’r plentyn/plant i’r feithrinfa cyn hynny (ar y bws!), beth mae hynny’n ei olygu i blentyn bach sy’n cael ei godi o’r gwely am 0600 haf a gaeaf? Mae amgylchiadau fel hyn yn gwthio menywod yn ôl i’r cartref, yn famau llawn amser os ydyn nhw eisiau neu beidio.

Mae’n ymddangos imi nad oes gan y dynion (ac mae nhw bron i gyd yn ddynion) dysgedig, cyfoethog, proffesiynol, sy’n llywodraethu yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop ddim clem am fywydau menywod y tu fâs i’w dosbarth bach nhw – neu ddim ots.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: