Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 9, 2012

O’r Ardd – a’r Môr

Cofnod hwyr heno: maen nhw’n addo glaw eto yfory a thrwy’r wythnos felly i’r ardd! Mae ‘na gymaint o bethau na ellir ei wneud yn iawn os bydd hi yn/newydd fwrw glaw. Hau, lladd gwair, chwynnu: yr holl bethau sydd angen eu gwneud os nad yn ddyddiol wel ie yn wythnosol. Mae fy ewinedd yn edrych yn od iawn yn tapo ar y cyfrifiadur, fel y bydden nhw’n hapusach o lawer yn y lleuarth.

Rywsut neu’i gilydd oedd malwod wedi ymlusgo i’r potiau lle’r oedd y perlysiau i fod yn cryfhau cyn eu plannu mâs. Malwod bach â chragen gul. Rhaid tynnu’r cwbl, chwilio am botiau eraill (maen nhw i gyd yn cael eu defnyddio ‘r adeg hyn o’r flwyddyn), eu llenwi â chompost glân a bant â ni.

Ond wedyn dechreuais i ddarllen y newyddion – dim byd am y llywodraeth newydd eto. PP a FAC yn dweud eu bod am ‘barcio’ ‘r testunau y maen nhw’n anghytuno arnyn nhw wrth geisio gymryd y llyw. Rysait wael os bu un erioed. Draw yn Lastres yng ngorllewin Asturias mae pysgotwyr wedi gweld dau heulgi (Cetorhinus maximus) mewn diwrnod, un ohonyn nhw’n 4 metr o hyd a’r ail yn 6 metr! Es ati i ddarllen rhywbeth amdanyn nhw, ac mae’n debyg eu bod yn (1) yn nofio tua’r de yn y gaeaf, a (2) yn nofio llawer yn ddyfnach yn ystod y gaeaf, fel taw dim ond pan fydd y dŵr yn dechrau twymo rydym yn ymwybodol ohonyn nhw.

Falch iawn o glywed bod y dŵr yn dechrau twymo. Doedd hi ddim yn teimlo fel’ny ddoe.


Responses

 1. Mae hi wedi tywallt y glaw yma trwy’r dydd, ac yn gaddo mwy trwy’r wythnos! Dwi wedi bwcio wythnos o wyliau gan feddwl dechrau palu a phlannu yn y rhandir o’r diwedd, ond dyn a wyr pryd gaf dywydd call i fynd yno.
  Fedri di ein hatgoffa pam wnes di benderfynu newid i wordpress? Dwi’n cofio’r newid, ond ddim yn cofio pam wnes di newid.
  Dwi wedi bod yn rwdlan efo blogger heddiw, a ddim gant y cant yn fodlon efo’r fformat.

 2. Dychwelodd y glaw 3 awr yn ôl, felly cegin fydd hi heddiw! Newidiais i wordpress bron i 18 mis yn ôl am fy mod yn cael trafferth lanlwytho lluniau. Roedd Google, sy bia Blogger, wedi gwneud pethau’n llai hawdd, ac yna heb ateb fy negeseuon. Rwy’n cael wordpress yn haws, a hefyd pan oeddwn yn cael trafferthion yn y dechrau (newid o un sustem i’r llall a heb fod yn dechnolegol ddawnus) roedden nhw’n fy ateb yn gyflym ac yn fy nhrin fel unigolyn. Pob hwyl gyda’r blog lle bynnag y bydd!

  • Diolch Cath, dwi wedi mentro efo blogger am y tro, oherwydd diogi ac ychydig o ofn mentro efo cyfri’ wordpress! Bydd yn rhaid i’r plant egluro i mi sut mae’n gweithio…
   Dwi heb bostio dim byd ar flog y gwaith ers tro; roedd o ormod fel blogio trwy bwyllgor, ac weithiau’n cymryd wythnos a mwy ar ol ei yrru i mewn, cyn iddo ymddangos. Efallai yr a’i ati eto rwan bod mwy yn digwydd ar y gwarchodfeydd.
   ‘Ar asgwrn y graig’ ydi’r blog newydd, ac er na fedraf efelychu dy gamp dyddiol di, gobeithiaf roi rhywfaint arno yn wythnosol o leia. (ffemys lasd wyrds)


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: