Cyhoeddwyd gan: cathasturias | Ebrill 18, 2012

Ymddiheuriad Brenhinol

Doeddwn i ddim yn disgwyl y byddai’r peth yn digwydd mor fuan. Wrth ymadael â’r ysbyty yn Madrid lle gafodd e driniaeth ar ei glun, fe sefodd brenin Sbaen o flaen y camerau teledu ac fe ymddiheurodd i bobl Sbaen. ‘Mae’n ddrwg iawn gen i’ , meddai. ‘Fe wnes i gamgymeriad. Ni fydd yn digwydd eto.’

Roedd e’n ymddiheuro am weithgaredd preifat, dim byd i’w wneud â’i ddyletswyddau fel pennaeth y wladwriaeth. Roedd e wedi mynd i Botswana ar wyliau o helfa. Dyw’r palas ddim wedi cadarnhau taw eliffantod oedd y pen arall i’w chwarae, ond dyna beth mae’r cyfryngau Sbeinig yn dweud. Ac ni fyddem ni’n gwybod dim amdano onibai ei fod wedi cwympo a thorri’i glun, ac wedi hedfan yn ôl i Madrid i gael triniaeth.

Dros y dyddiau diwethaf mae penllanw o feirniadaeth wedi ynysu palas y Zarzuela. Roedd nifer helaeth wrth gwrs yn erbyn hela eliffantod pwynt llawn. Ond roedd miloedd lawer yn ei weld fel enghraifft o’r bwlch enfawr sydd rhwng y brenin a phobl Sbaen, sy’n dioddef diweithdra a thoriadau’r llywodraeth newydd fel pwniad o un ochr a’r llall. Bob dydd, mae miloedd wedi bod yn hoffi tudalen Facebook y mudiad gwerinaethol. Ac fe gafodd WWF Sbaen – sy’n cael y fraint o gael y brenin yn brif noddwr – gymaint o gwynion gan ei aelodau eu bod nhw’n trefnu cyfarfod cyffredinol i bleidleisio a ddylai Juan Carlos aros yn y swydd ai peidio.

Ac nac anghofier y mab-yng-nghyfraith. Mae’r ymchwiliad i ymddygiad masnachol dug Palma, Iñaki Urdangarin, yn parhau. A heddiw fe dderbyniodd y barnwr bapurau newydd oddi wrth cyn-bartner y dug yn honni bod â’r duges, a’i thad y brenin, gysylltiadau gyda’r enwog Instituto Noos, y cwmni oedd yn gofalu am ddiddordebau masnachol y dug.

Ac o ie, mae’r achos ynglŷn â’r ffaith bod ŵyr y brenin, 13 oed, wedi ei anafu (yr wythnos ddiwethaf) wrth ddefnyddio arf sy’n waharddiedig i rywun o’i oedran, wedi ei roi naill ochr.

A welwn ni weriniaeth arall yn Sbaen? Rhy gynnar i ddweud. Ond y ffordd mae pethau’n mynd fyddwn i ddim yn betio yn erbyn.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: